Statlig finansierte omsorgstjenester (SIO)

Håvard Jensen (frp) som er varaordfører i Hobøl kommune har gitt oss et tilsvar til vårt innlegg i Senioravisa den 18. februar, «Statlig finansiering av eldreomsorgen full fart mot gedigen fiasko». Hobøl kommune er en av de kommuner som er med på regjeringens prøveprosjekt.

Man kan ha forskjellige oppfatninger ut fra hvilket ståsted man har. Vi har sett det slik at direkte statlig finansiering av eldreomsorgen ser ut til å ha blitt mye dyrere en tiltenkt. Dernest er vi på vakt mot enhver sentralisering som kan redusere kommunenes selvråderett.

Vi er enige med Håvard Jensen at de økede kostnader staten har tatt på seg i forbindelse med prøveprosjektet, indikerer at eldreomsorgen generelt er underfinansiert, og/eller at kommunene ikke har mestret fordelingen av de midler de har hatt til rådighet på en måte som imøtekommer eldreomsorgens behov.

Dette har vi omtalt i  SENIORAVISA 8. oktober 2018, «Underfinansiert eldreomsorg»

Les gjerne Håvard Jensens tilsvar som er gjengitt i det følgende:


Overskriften er egentlig feil, det blir ofte brukt kortversjonen statlig finansiert eldreomsorg, men dette er så mye mer enn det. Dette favner det meste innen helse i kommunene. I forsøket prøves  det ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers  av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Om dette er en fiasko som Senioravisen beskriver kan en spørre om. I de kommunene som har deltatt i forsøket kommer det positive tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og ansatte.
Tjenestene har blitt bedre, de ansatte har fått en bedre kunnskap og tjenestene er bedre  tilpasset den enkelte bruker.

Så dukker det selvfølgelig kritiske røster opp. Det er for det meste de som av partipolitiske prinsipielle grunner   ikke ønsker at staten  skal bidra med styringen av tjenester for en av de mest sårbare gruppene vi har i samfunnet. Som ”ihuga” tilhenger av SIO,kan jeg ikke forstå argumentene om at lokalpolitikerne fratas selvråderetten over budsjettene. Det er vel ingen   politiker som ønsker å kutte i helse og omsorgstjenestene eller omdisponere midler derfra?

Mitt umiddelbare spørsmål blir da til disse kritikerne: Hvor i den kommunale helseomsorgen vil de kutte  og  hvem  vil  de  tilgodese med  disse  midlene?  Det kritiseres også at kostnadene har økt i forsøkskommunene.  Det er  kanskje  et  signal om at de kommunale overføringene er for knappe, eller at lokalpolitikerne prioriterer feil?
Jeg synes det er betenkelig at et forum som med navnet Senior Norge er kritiske til at det bevilges mer penger til eldreomsorgen, at den blir mer rettferdig, så ikke postnummeret bestemmer hvilke tjenester en får og at de ansatte får en høyere kompetanse.
I rapporten det henvises til er det ikke funnet noen negative konsekvenser for de som får tjenestene og det er vel de tjenestene er til for, og ikke maktkåte lokalpolitikere som føler seg fornærmet for at de ikke kan omprioritere innen helsebudsjettet.

Håvard Jensen
varaordfører
Hobøl kommune

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter