Stem på en senior ved årets kommunevalg!

I 2015 viste tall fra Statistisk Sentralbyrå at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335!

Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er enda vanskeligere å komme på «valgbar plass». Våre politiske organer har altså et stort demokratisk underskudd. Det er få personer over 60 år som er valgt inn i bestemmende organer. Det gjelder både i rikspolitikken og i fylkesting og kommunestyrer. Dette må vi gjøre noe med i høstens valg. Det er foreløpig ikke mulig å stryke kandidater i kommune- og fylkestingsvalg, men man kan gi personstemmer ved å merke de kandidater som man ønsker skal inn i styre og stell.
Finn derfor ut alderen til kandidatene som står på ditt partis liste og stem på en senior!

Senior Norges ressursgruppe for helse og omsorg

Det er mange som gjør en stor og frivillig innsats for at våre eldre skal få en bedre hverdag og holde seg friske så lenge som mulig.
Ressursgruppen for helse og omsorg har som medlemmer:

– Thomas Bøhmer, dr. med. professor emeritus
– Thor-Øistein Endsjø, cand. med. pensjonert
– Birgitta Langhammer, professor Oslo Met
– Elsa Kristiansen, pensjonert sykepleier
– Axel Wannag, pensjonert lege innen arbeidsmedisin
– Per Nygaard-Østby, pensjonert tannlege, spesialist i Periodonti (tannløsningssykdommer)

Gruppen har konsentrert seg om følgende arbeidsområder:

– Høringsuttalelser om helse og aldersrelaterte forskrifter fra det offentlige.
– BetterSeniorLife, internasjonalt prosjekt om demens, ensomhet og selvhjelp.
– Smarte hjem, hjelp til selvhjelp i hjemmet.
– Orkla, mat for seniorer, forpakningsproblemer.
– Seniorer i trafikken, forskningsprosjekt om eldre i trafikken, trafikkulykker og skadeomfang.
– Spesialisering av sykepleiere i eldreomsorgen.
– Seniorboliger
I tillegg dukker det opp tilfeldige saker som hører inn under RG H&O.

Ny arvelov under behandling i Stortinget
Stortingets justiskomité la fram sin innstilling om ny arvelov den 30. april i år, og Stortinget behandlet lovforslaget den 9. mai. Nå gjenstår Stortingets andre behandling, deretter skal Regjeringen sanksjonere vedtaket før det kan settes i kraft. Senior Norge vil informere om den nye arveloven i den reviderte utgaven av Seniorhåndboken som kommer i løpet av sommeren. Etter at alle vedtak er fattet vil vi også legge ut informasjon om loven på vår hjemmeside, www.seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter