Senior Norge Østfold logo 200

Styreprotokoll 10 – 19

Senior Norge avholdt sitt 10. og siste styremøte i år, onsdag den 27. november. Denne gang hadde vi lagt møtet til Gressvik Sykehjem i Fredrikstad. Formålet med dette er at vi skal få nærmere kontakt med og innblikk i de miljøer vi arbeider for.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Vinni Hestnes, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen Jan Riis, Per Arne Polsrød, Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten.  Møtet ble ledet av sistnevnte.

Virksomhetsleder Anne Fraugerud Normann orienterte oss innledningsvis om Gressvik Sykehjem sin organisering og oppgaver. Deretter fikk vi en omvisning. Gressvik Sykehjem sto ferdig i 2008. Det preges av romslighet, god organisering og en fantastisk beliggenhet med utsikt mot Floa og Fredrikstad by. Alt i alt en meget positiv opplevelse.

Eldrerådene

Vårt viktigste prosjekt for tiden er å få de kommunale eldrerådene ut av skyggen. Vi lager en oversikt over hvert enkelte eldreråd med angivelse av personer og epostadresser. Det første trinn er å gjøre eldrerådene kjent og tilgjengelig. Våre oversikter gjengis i SENIORAVISA.

Valg av tillitsmenn

Årsmøtet i mars måned skal velge nytt styre. En spesiell utfordring denne gang blir å skaffe kvalifiserte kandidater til vervet som leder for foreningen. Nåværende leder har to roller, rollen som leder og rollen som sekretær. Han har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg som leder, men at han gjerne fortsetter som medlem i styret og som sekretær om det er ønsket.

Driftsstøtte fra SENIOR NORGE

Vi har fått utbetalt første del av driftsstøtten for 2. halvår. Påregnes at resten kommer til utbetaling før jul.

Grasrotandelen

Vi har 31 spillere som gir oss i gjennomsnitt kr. 1.000,- pr. måned, forventet årsinntekt kr. 12.000,-. Dette er noe mindre enn i fjor, det spilles mindre. Vi mener vi med nærmere 700 medlemmer burde kunne hatt flere spillere. Så er det noen som har en udisponert grasrotandel, så tar vi gjerne imot.

Skifte bank

Vår nye bank er Eidsberg Sparebank som ha sin hovedkontor på Mysen og filial i Sarpsborg. Endringen er behørig omtalt i SENIORAVISA.

Datahjelpen

Det er mindre etterspørsel etter vår rådgivingstjeneste enn vi har forventet. Vi har et veldig godt tilbud til våre medlemmer. Det er en gratistjeneste. Til de som har driftsproblemer eller ønsker råd til innkjøp av datautstyr m.m. – ring datahjelpen 922 87 090, Terje Lloyd Andersen.

Medlemsutvikling

Vi fikk i fjor et stort antall nye medlemmer gjennom en sentral vervekampanje pr. telefon. De nye medlemmene har trolig fått alt for lite informasjon om vår virksomhet. De fleste har sluttet etter kort tid. Vi har meddelt SENIOR NORGE sentralt om at vi betrakter rekrutteringsmetoden som lite egnet.

Senioravisa

Vi har greidd å presentere aktuelt stoff hver mandag hele året gjennom. Vi treffer tydeligvis meget bra siden besøksutviklingen stadig er positivt. Vi har passert fjorårets rekord på 54.352 besøk og ender trolig tett opp under 60.000 besøk for inneværende år.

Vi arbeider for å få flere gjesteskribenter. Så langt har vi hatt i alt 32, så vi er på vei.

Sesongavslutning 4. desember

Da skal vi ha førjulskonsert ved Øistein Darum med orkester og vokalister. Evert Taubes utvalgte og kjente julesanger. Gled dere til konserten.

Refusjon av reiseutgifter

Styret har besluttet at medlemmer som har lengst vei til våre møter skal få utbetalt en kompensasjon på kr. 1.000,- pr. år.

For tiden gjelder dette Terje Lloyd Andersen (Våler) og Vinni Hestenes (Mysen).

Kasserer bes gjennomføre utbetalingen til de to for året 2019 ved første anledning.

Bilag forelegges leder for signatur

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter