Styreprotokoll 5/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 5 styremøte i Tune Bibliotek den 24. april 2019.

Tilstede under møtet var: Arne v. Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Pedersen, Per-Arne Polsrød, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen, Adolf Olsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Fremtidig ledelse

Nåværende leder har passert 80. Han er innstilt på å stå inneværende periode ut og kan tenke seg å ta enda en ny periode under forutsetning at helse og andre forutsetninger er til stede. Styret har således maksimum 3 år til å finne en løsning på dette spørsmålet.

Fordeling av arbeidsoppgaver

Terje Lloyd Andersen har overtatt ansvaret for medlemsregisteret og distribusjon til medlemmer. Arne Vestergaard Larsen fortsetter inntil videre å ha rollen som kasserer/regnskapsfører. Han har fortsatt ansvar for SENIORAVISA/nettsiden.

Aktivitetskalender

De to siste temamøtene 1. halvår er på plass. 8. mai «Eldreomsorgen – er vi rustet til å møte eldrebølgen?» og sesongavslutning 5. juni «Casa feriesenter Lanzarote» og sang med Renate Gjerløw.

Høstprogrammet starter 3. september  i Moss, «Aktuell seniorjuss»!

Aktivitetskalenderen oppdateres fortløpende. Ligger inne i SENIORAVISA og legges ut på borden i forbindelse med temamøtene.

Vi arbeider for å få eldreministeren til møte hos oss  2. oktober eller 6.november.

Regnskap, beholdning kasse og bank

Arne gjennomgikk utskriften av driftsregnskapet Det viser et forventet underskudd på kr. 8.772. Hovedtyngden av inntektene kommer senere ut over året. Likviditeten er tilfredsstillende. Vi har rimelig god kontroll på inntektene våre – annonser, grasrotandelen, møteinntekter og medlemstilskudd fra SENIOR NORGE.

Datahjelpen – hendt siden sist!

Dette er et unikt servicetilbud til våre medlemmer. Vi tar sikte på etter hvert å få kontakt med flere som trenger hjelp til å komme seg på nett, eller komme videre. Og ikke minst å løse driftsproblemer som oppstår. Vi må jobbe for å gjøre dette tilbudet vårt bedre kjent. Så langt har vi 3 – 4 henvendelser i uke, og det kan jo være en bra begynnelse.

Vi har forsøkt å etablere et samarbeid med Seniornett, men har så langt ikke kommet i mål med dette.

Medlemsutviklingen

Den tidligere medlemsavgangen er praktisk talt stoppet  opp. Vi har nå 840 medlemmer og er Senior Norge sitt nest største lokallag.

Vi legger stadig ut nye innlegg på siden for «Datahjelp» i SENIORAVISA/vår nettside. Siden er en av de mest besøkte!

 

Leserinnlegg/gjesteskribenter

Vi får stadig leserinnlegg. Dette beriker innholdet i SENIORAVISA og vi ser gjerne vi får flere innlegg og flere gjesteskribenter. Så langt har vi hatt 23 av dem!

Nettsiden – Besøksoversikt beregnet pr. 31.04.2019

Besøkene varierer fra uke til uke, men ser vi årets første 4 måneder under ett, så ligger vi an til 55.000 besøk for fullt år. Det synes vi er bra selv om vi sikter høyere!

Kandidater til eldrerådene

Vi har så langt kandidater til 7 av 12 kommuner i Østfold. Vi vil gjøre en ny runde med henvendelser til våre medlemmer når vi kommer nærmere valget.

Eldrekonferanse Moss

Vi vil være medarrangør i forbindelse med en eldrekonferanse som arrangeres i Moss 20. mai.

Ta vel imot de nye!

En oppfordring til alle i styret om å ta kontakt med nye medlemmer som kommer til møtene våre. La oss sørge for at alle føler seg velkommen og hjemme.

Forberedelse til temamøtet 8. mai

Sjekklisten ble gjennomgått. Møteinnbydelse sendes medlemmene pr. Epost den 2. mai – Terje. SMS til medlemmer som ikke har epost den 2. mai – Terje. Nettsiden mandag 6. mai – Arne. Annonse i Moss Avis, Fredrikstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad den 6. mai – Åsmund.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter