Styreprotokoll 6/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 6. styremøte i Tune Bibliotek den 29. mai 2019.

Tilstede under møtet var: Arne v. Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Pedersen, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen, Jan Riis og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Eldrekonferanse i Moss

Vi har deltatt som medarrangør i eldrekonferanse i Moss den 20. mai. Arrangementet, som var initiert av Bjørn Boge og Karine Westerveld ble godt mottatt og vel gjennomført. Fullsatt sal!

Konferansen er omtalt i et innlegg av Sigmund Skreiberg i SENIORAVISA mandag 3. juni!

Landsmøte i Senior Norge

Årets landsmøte ble arrangert dem 21. mai. Vi var representert med Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen og Adolf Olsen.

Landsmøtet ble greit gjennomført i samsvar med agenda.

Foreningens økonomi er styrket gjennom et samarbeid med BN-bank! Medlemskap er delvis kompensert av et vellykket rekrutteringsarbeid.

For øvrig er landsmøtet omtalt i et ukebrev av Stig Klingstedt i SENIORAVISA den 3. juni

Regnskap/økonomi

Regnskap pr. 24. mai ble forelagt av Vinni Hestenes som har overtatt rollen som kasserer/regnskapsfører.

Regnskapet viser så langt et underskudd på kr. 6,324,-. Vi regner med at inntekter som forventes komme inn i løpet av året, vil gi et rimelig overskudd. Likviditeten er tilfredsstillende.

Det ble påpekt at kassen skal telles opp av 2 personer etter avslutning av hvert temamøte.

Datahjelpen – hendt siden sist!

Vi har fortsatt ikke noe stort trykk på vår rådgivingstjeneste, men hvilken hjelp har vi ikke kunnet gi de som har kontaktet oss. Vi har løst problemer og spart våre medlemmer for frustrasjon og  utgifter. Det er når man «sitter fast» og ikke kommer videre, man forstår verdien av denne tjenesten.

Tilfelle med «blå skjerm» er omtalt i SENIORAVISA, utgave mandag 27. mai.

Medlemsutviklingen

Siden januar 2018 har vi rekruttert mer enn 400 nye medlemmer. Hittil i år har vi mistet 78.

Vi prioriterer oppfølging av de nye medlemmene slik for at de skal oppleve tilhørighet til får forening.

Det er en spesiell utfordring å opprette og holde kontakt med de som ikke er på nett og har epost. Det gjelder nesten halvparten av de nyrekrutterte.

Besøk til SENIORAVISA

Vi har hatt en måned med 3.678 besøk. Foregående år hadde vi 4.524 besøk i snitt pr. måned. Vi ser ingen konkrete årsaker til det lave besøkstallet i siste måned.

Vi har lykkes godt med å få innlegg fra gjesteskribenter. I den tid vi har arbeidet med dette, har vi fått innlegg fra i alt 25 gjesteskribenter. Noen av disse har levert flere innlegg. Leserinnlegg sikrer oss mangfold i SENIORAVISA sitt innhold.

Fornyelse og salg av annonseplasser

Vi har i alt 14 annonseplasser i SENIORAVISA. Disse gir oss i alt en inntekt på kr. 60.000 og er vår desidert viktigste inntektskilde. Ut året gjenstår å fornye 12 annonser eller selge nye.

Mulig momsrefusjon

Det kan være at vi er berettiget til momsrefusjon. Dette utredes av Ragnhild Froberg i Senior Norge. Arne Vestergård Larsen følger opp. Umiddelbart ser det ut til at moms for annonser er den største posten. Antatt gevinst ca. kr. 5.000,-.

Sesongavslutningsmøte – 5. juni Gleng i Sarpsborg

Vi gjennomgikk sjekklisten og fordelte oppgaver!

Så kan vil glede oss til møtet og se frem til info om helse- og velferdssenteret Casas Heddy på Lanzarote og Renate Gjerløw Larsen med sang og underholdning. Vi regner med å høre «What a wonderful world» – bedre enn Louis Armstrong!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter