Supertilbudet

Mesta hadde lagt ut på anbud en jobb hvor det skulle sprenges gjennom et fjellparti for en veitunnel. Det kom inn en del tilbud, og de fleste lå på en pris rundt 7 millioner kroner. Men, – ett tilbud lød på kun 3.5 mill. Dette var fra to brødre fra Østfold som drev med sprengningsarbeider, og disse ble jo også kalt inn til konferanse, selv om tilbudet kunne virke noe spesielt. Under konferansen ble de selvsagt også spurt om hvordan de kunne gjøre arbeidet så rimelig.

– Jo, – sa de, vi starter begge, med hvert vårt lag, på hver vår si`e ta fjellet og sprenger oss gjennom tel vi møtes på midten.

– Men hvordan kan dere med sikkerhet vite at dere vil møtes på midten? Det ble helt stille, og brødrene så på hverandre.

– Kan vi ta vårs en prat ute i korridor`n?

– Ja, selvsagt, vær så god. Brødrene går ut, og om en stund er de tilbake på kontoret igjen.

– Vi har diskutert denna saken nøye, og vi er blitt enige om at skulle vi væra så uheldige å bomme på midten, skal dere få begge høl`a te` samma prisen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter