Sykepleiermangelen – hva er strategien?

Under vårt temamøte den 8.juni ga kommunaldirektør i Fredrikstad, Wenche Halvorsen, uttrykk for at mangel på sykepleiere og annet fagpersonell er en utfordring. At det er stor konkurranse om slik arbeidskraft kan det ikke herske noen tvil om. NAV sin nylige bedriftsundersøkelse viser at det på landsbasis mangler 4500 sykepleiere og 1100 spesialsykepleiere.

Det kan ikke være mye feil å si at vi allerede befinner oss i en krisesituasjon. Bedre blir det ikke om vi titter litt i krystallkulen og ser fremover. Statistisk sentralbyrå har tidligere fremskrevet mangelen på sykepleiere til 28.000 i 2035. Vi vil tro at framskrivingen er gjort under forutsetning at tingene får «gå sin skjeve gang»!

Det som også må tas i betraktning er at i de nærmeste årene vil vi bli mange flere eldre og omsorgsbehovet og behov for pleiekapasitet vil øke!

Sykepleiermangelen har mange lett synbare konsekvenser. På grunn av underbemanning og dårlig tilrettelagt arbeid blir belastningen for stor for mange. Av dette følger et betydelig sykefravær og flukt fra yrket. Særdeles betenkelig er det at det utdannes for få samtidig som mange nyutdannede forlater yrket før de har rukket å «bli varme i trøya». Investering i sårt tiltrengt fagkompetanse forsvinner! Har vi råd til slikt?

Dette må være den største utfordringen for norsk helsevesen. Sykepleierne og annet fagpersonell må tilbys arbeidsforhold som er i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og lønnsvilkår som står i samsvar med kompetanse og ansvar. Dette er nødvendig for at sykepleieryrket skal fremstå som et attraktivt, meningsfullt yrkesvalg.

Det er meget å ta tak i. Deltidsarbeid med brøkdelsstillinger er helt vanlig. Det er riktig at for mange er deltid en gunstig løsning, men for de fleste er det ikke slik. Det hender at enkelte kan ha flere brøkdelsstillinger for å få full dag. For en utenforstående ser det ut til å måtte være urasjonelt med så mange deltidsstillinger som finnes.

Misnøyen blant sykepleierne er stor. Den har de nylig gitt uttrykk for i aksjon «Sykepleierløftet». Der fremmer de krav til både arbeidsforhold og lønn. Kampanjen som er underskrevet av mer enn 100.000 ble overlevert regjeringen fredag den 10. mai.

Det kan være at vår oppfatning er feil, men vi sitter fortsatt med det inntrykk at regjeringen ikke har forstått hvor stor utfordring vi står overfor. Dette er av den aller største betydning for det norske samfunn – det å ha et oppegående helsevesen. Vi skulle gjerne vite hvordan myndighetene har tenkt å møte den situasjonen vi står over for – hva er strategien?

Vi er urolig for at det muligens ikke finnes noen helhetlig strategi for å unngå et sammenbrudd i norsk helsevesen – og at tingene fortsatt får «gå sin skjeve gang!» La oss håpe at vi tar feil!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter