Trude Drevland innfridde – Tok Østfold med storm!

SENIOR NORGE Østfold arrangerte temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 2. oktober.  Trude Drevland hadde dagens foredrag over temaet «Et aldersvennlig Norge». En særdeles meritert foredragsholder og et aktuelt tema gjorde at forventningen til møtet var stor. Folk strømmet på og dørene måtte stenges da den siste av de tillatte plasser var belagt.

Det kom som ventet flest sarpinger, men ellers kom det folk fra Halden, Fredrikstad, Råde, Rygge Larkollen, Moss. Indre Østfold og til og med Asker. Seniorer av alle aldersgrupper var representert – fra de på 50 – 60 til 2 på 93 og en på 94. Vi er imponert over engasjementet!

Vi opplever at det blåser en seniorvind over landet. Vi får nå et eldreombud, vi har fått en eldreminister, og vi har fått et «Råd for det aldersvennlige Norge», ledet av Trude Drevland. Hun har arbeidet mange år i eldreomsorgen, og er kjent som en aktiv politiker. Hun var en meget populær ordfører i Bergen!

Trude Drevland er opptatt av at hver enkelt av oss må ta ansvar for sin egen alderdom. Vi må engasjere oss og fortsette å være en bidragsyter i samfunnet. Samtidig må vi planlegge vår tilværelse med fokus på bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv!

Betydningen av dette må forstås på bakgrunn av at vi lever lenger. Enkelte vil faktisk være pensjonister i en tredel av sitt liv!

Når det gjelder eldrepolitikken så er det ikke slik at denne bare kan dreie seg om helse og omsorg. Det er faktisk slik at de fleste greier seg selv langt opp i høy alder. I gruppen mellom 69 og 80 år er det ikke mer enn 12% som er avhengig av hjelp fra det offentlige. Den største gruppen av eldre er således friske og oppegående, er en ressurs og kan fortsatt bidra i forskjellige aktiviteter. Det å betrakte eldrebølgen som en ulykke, blir således feil!

Men det er klart at eldrebølgen blir en utfordring for kommunene i Norge. I perioden 2018 – 2040 vil antall eldre nær fordobles. Størst vil belastningen bli i utkantkommuner hvor de unge flytter ut og de eldre blir igjen.

«Rådet for et aldersvennlig Norge» har i oppgave å få oss til å planlegge for egen alderdom, tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv. Så skal de arbeide for et aldersvennlig lokalsamfunn, nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner, partnerskap for aldersvennlige organisasjoner og bruk av seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid.

Trude Drevland er en glimrende foredragsholder som kan trollbinde en forsamling. Det var slik hun fremsto på Gleng. Vi gir henne uten blygsel terningkast 6 for så vel innhold som for utførelse. Så ønsker vi henne lykke til i det som kan være viktigste utfordring i hennes karriere!

Vårt neste temamøte blir onsdag den 6. november, også i Glenghuset i Sarpsborg. Da kommer statssekretær Anne Bramo til oss for å snakke om private og offentlige aktører i helse- og omsorgssektoren! Her er det nok spenning!

Ønsker alle vel møtt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter