Ukebrev – Senior Norge

Resolusjon mot aldersdiskriminering


Senior Norge krever at våre øverste myndigheter sørger for at samfunnet beveger seg fra å være et aldersdiskriminerende samfunn til å bli et aldersvennlig samfunn.
Klikk her for å lese hele teksten på vår hjemmeside.

Senter for seniorpolitikk har rundet 50 år og ble feiret i forbindelse med et seminar om et forskningsprosjekt om virkningene av heving av aldersgrensen i privat arbeidsliv.

«ExitAge» Eldre i arbeidslivet og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrenser er et kompetanseprosjekt, finansiert av Forskningsrådet.

Det var flere interessante data som ble presentert. Bl.a har hevingen av aldersgrensen, så langt, hatt liten effekt på hvor lenge man ønsker å stå i arbeid, men yrkesaktiviteten for eldre stiger sakte. Trenden i arbeidslivet er at mange land har opphevet aldersgrenser i arbeidslivet, eksempelvis Danmark, Storbritannia, USA og Australia. Andre land har hevet aldersgrensen.

Norge har relativt høy yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstaker, bare Estland og Island har høyere tall.
Arbeidsgivere oppgir ønske om at folk skal stå lengre i arbeid. Det er en av grunnene til at Arbeidsgiverforeningen Spekter er en del av SSP. Likevel viser tall fra ledere at arbeidssøkere som er over 58 år ikke blir innkalt til intervju (skuffende). Andre signaler er kommet fra Sysselsetningsutvalget som foreslår at aldersgrensen skal senkes til 70 år, men samtidig foreslår at bedrifter ikke lengre skal ha anledning til å innføre bedriftsinterne aldersgrenser.

Et siste poeng fra seminaret var tall på arbeidstakeres arbeidsglede.  Aldersgruppen 60 år og eldre var den gruppe som oppga at de var mindre slitne av jobben enn yngre arbeidstakere. Folk i 30-årene oppga minst tilfredshet med arbeidet.

Tallene kan dere finne ved å klikke på: https://seniorpolitikk.no/fag-fakta/statistikk/endelig-rapport-yrkesaktive-2018.pdf

Senior Norge Østfold er aktive for å bli representert i eldrerådene i alle fylkets kommuner

Lokallaget forsøker å få kontakt med eldrerådene og oppnå representasjon i kommende valg. Metoden som Senior Norge Østfold bruker er enkel, ikke noe hokus pokus. De beskriver den på følgende måte:

  1. Gjøre en henvendelse til alle kommunene med melding om at vi er interessert i å bli representert i respektive eldreråd
  2. Sende forespørsel til alle medlemmer med epost for å finne ut hvem som kan tenke seg å bli medlem av eldrerådene
  3. Når tiden kommer melde fra til kommunene hvem vi kan tilby som kandidater
  4. Hente inn E-postadresser til alle medlemmer av eldrerådene som er tilgjengelig
  5. Tilby informasjonsmuligheter til eldrerådene gjennom SENIORAVISA
  6. Alle medlemmer av eldrerådene vi har epostadresse på, vil få påminnelse om ny utgave hver mandag

Senior Norge Østfold har til nå sendt henvendelse til alle kommunene og registrert 53 epostadresser (alle i vår målgruppe). Så har vi sendt ut tilbud til alle kommunene om å kunne bruke SENIORAVISA som informasjonskanal ved å skrive leserinnlegg.

Vi ønsker Senior Norge Østfold lykke til, og håper at andre lokallag vil følge det gode eksemplet.

Har du kommentarer eller innspill? Kontakt oss på post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter