Ukebrev – Senior Norge – NORGE TRENGER FLERE ELDRE INN I FOLKEVALGTE ORGANER

Senior Norges landsmøte behandlet fire resolusjoner. Her er den tredje som ble enstemmig vedtatt:

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den underrepresentasjon eldre har i våre folkevalgte organer. Norge har i underkant av en million mennesker over 60 år. Disse er kraftig underrepresentert både på Stortinget, i fylkestingene og kommunestyrene. Senior Norge har ved flere valg oppfordret de politiske partiene til at de gjennom sine nominasjonsprosesser bidrar til å endre denne situasjonen. Det har skjedd usedvanlig lite fra partienes side for å endre den demokratiske utfordringen som det er at en stor befolkningsgruppe er så lite representert i våre folkevalgte organer.

Eldre velgere er flinkere til å bruke stemmeretten sin enn de yngre. Det gir stor innflytelse dersom de eldre bruker sine muligheter. Senior Norge vil derfor oppfordre alle velgere og spesielt de eldre om å kumulere en eller flere eldre kandidater. Senior Norge mener vi trenger flere eldre politikere som vet hvor «skoen trykker» og som har livserfaring og dermed er i stand til å foreta de rettferdige prioriteringene. Kampanjen «stem på en senior» vil bli lansert i begynnelsen av august 2019 og vil være en landsomfattende aksjon.

Vi håper at alle våre medlemmer stiller opp for dette!

 

Senior Norges generalsekretær er valgt som styreleder i Seniorenes fellesorganisasjon

I Seniorenes fellesorganisasjons Representantskapsmøte 6. juni 2019 ble Knut Christian Høvik valgt som ny styreleder for to år og Ragnhild Frorud som kasserer, begge fra Senior Norge. Videre er Marvin Wiseth, Audhild Freberg Iversen og Gunnar Tveit Senior Norges medlemmer av Sfs styre. I styrets strategidokument inngår blant annet å forsøke å verve minst to nye organisasjoner innen 2020 til Sf slik at gjennomslagskraften kan bli enda større. På bildet mottar Knut Christian Høvik klubben av tidligere styreleder Per Ander Volden. For å se mer, klikk her.

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter