Ukebrev – Senior Norge – uke 26

Trenger vi virkelig et stortingsvedtak for å unngå at helsevesenet opptrer uverdig?

Det spørsmålet stiller Petter Andreas Heier i kommentarfeltet på Senior Norges Facebookside under ukens debatt om transport av eldre om natten.

Nest siste dag før ferien på Stortinget fremmet Kjersti Toppe (Sp), som er første nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité, forslag til tiltak for å sikre pasienters rett til trygg utskriving og verdig transport hjem av eldre over 74 år fra sykehus.

Gjennom innsynsbegjæringer og analyser har VG dokumentert en økning av antall hjemtransporter om natten i ovennevnte aldersgruppe i flere helseforetak etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012.

Senior Norge har helt siden innføringen av samhandlingsreformen i 2012 ved flere anledninger påpekt mange kritikkverdige konsekvenser av helsereformen, som blant annet har som mål at flere pasienter skal ut av sykehusene fortere.

Sykehusene skulle behandle flere. Pasientene skulle raskere tilbake til kommunene.

VG har avslørt at det i 2018 ble kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00.

Vi mener det er nødvendig med en lovendring for å gi eldre pasienter verdigheten tilbake, sier Toppe, som selv er lege, til VG.

I forslaget fra Sp ligger det krav om å øke sengekapasiteten på sykehusene. I forslaget vil Sp også tvinge Regjeringen til å gi klare rettigheter til eldre pasienter når de skal skrives ut av sykehus.

Forslaget som ble lagt frem for Stortinget torsdag formiddagen vil ikke bli behandlet før til høsten.

Nyheter på nettsiden

Denne forsommeren har vi satt noen kloke hoder sammen for å gjøre nettsidene våre både mer effektive og mer attraktive. Vi tenker at det er minst to grunner til å gå inn på www.seniornorge.org:

Den ene er for å finne informasjon om organisasjonen, hvem vi er, hva vi mener, hvordan du kan melde deg inn osv.

Den andre grunnen vil være å finne relevante og aktuelle nyheter om norsk seniorpolitikk og eldreomsorg.

Etter at vi opprettet dagens nettsider i forbindelse med at vi gikk fra å være Seniorsaken til Senior Norge i 2017 har vi hovedsakelig hatt statiske sider med vekt på informasjon. Tilbakemeldinger fra dere gjør at vi nå vil ta noen grep og gjøre noen endringer som skal motivere medlemmer og andre til å besøke sidene oftere.

Hva ville gjøre det mer interessant for deg å besøke siden? Skriv til oss på post@seniornorge.org

Vi er aktive på Facebook og ønsker deg velkommen til å delta i debattene der!

Møte i Helse og omsorgsdepartementet om nytt eldreombud

Regjeringen la for ett år tilbake frem et forslag om å kombinere eldreombud og pasientombud. Det vekket ikke noe begeistring blant seniororganisasjonene. Derfor ble forslaget trukket og man lovet å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Regjeringen ble minnet om saken i vårt budsjettmøte tidligere i vår, og nå har departementet reagert på oppfordringen.

Et forslag til en ordning med et landsdekkende eldreombud vil bli sendt på høring i løpet av høsten. Departementet regner med at ordningen skal være behandlet av Stortinget før sommerferien neste år. I møtet om høring av en ordning med eldreombud deltok flere pensjonistorganisasjoner, herunder Senior Norge. Det ble fremholdt at eldreombudet må minst ha den samme status og myndighet som barneombudet. Det er også viktig at eldreombudet får et kompetent sekretariat. Det ble pekt på at eldreombudet må ha nær kontakt med Statens råd for et aldersvennlig samfunn og samhandle med dette.

Senior Norge ser fram til å få høringen i høst og vil informere videre om sakens fremdrift.

Har du noe du gjerne vil ta opp? Kontakt oss på post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter