Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Et godt og nyttig møte om eldrepolitikk i Asker

Senior Norge Asker samlet tirsdag 22.10 representanter for partiene i det nye kommunestyret til å svare på hva partiene vil gjøre med utfordringene i eldreomsorgen. Alle partier, med unntak av Senterpartiet, var representert i panelet.

De rundt 40 fremmøtte var spente på hvordan kommunen vil legge til rette for at Asker kan bli den “aldersvennlige kommunen” alle partiene snakket om under valgkampen. Ikke minst på bakgrunn av rådmannens budsjettforslag for de neste fire årene med et anslått kutt på 82 mill. kr. på helse- og omsorg, frykter mange det blir en forverring av et allerede for mangelfullt tjenestetilbud til eldrebefolkningen.

 

I løpet av de neste 20 årene vil antall personer over 80 år i nye Asker stige med 110 prosent.

Oppsummert og basert på innleggene fra politikere og tilhørere oppfatter Senior Norge Asker følgende fem utfordringer som de mest prekære å ta tak i:

Raskt stigende behov for nye heldøgns omsorgsplasser i lys av den demografiske utviklingen.

Det er et akutt behov for å styrke kvalitet og øke antall heltidsstillinger på institusjon og i den hjemmebaserte omsorgen. Situasjonen krever at Asker må gjøre mer for å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft, både sykepleiere og helsefagarbeidere.

En annen flaskehals er mangel på rimelige og gode boliger for ansatte i helse- og omsorg. Her må kommunen bruke sin markedsmakt og stille krav overfor utbyggerne, eventuelt starte boligbygging i egen regi.

Det må videre tas et politisk grep for å bygge sentrumsnære boliger for den raskt økende ‘rullatorgenerasjonen’. Det krever at kommunen stiller krav til utbyggere om å utvikle bomiljøer og tilrettelegge boliger for eldre.

Vi har mange ressurssterke seniorer som ønsker å bidra. Derfor må Asker kommune utvikle en strategi på hvordan de vil fremme samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten. I dag opplever flere frivillige organisasjoner at samarbeidet med kommunen til tider er krevende. Etter Senior Norges syn henger det å utvikle en aldersvennlig kommune nært sammen med utformingen av fremtidens eldreomsorg i en vid forstand. En aldersvennlig kommune kjennetegnes ved en gjennomgående integreringstanke på alle nivåer og sektorer, med sikte på å kunne fremme aktivitet og opplevelse, og forebygge skade, ekskludering, ensomhet og sykdom.

(Forkortet leserinnlegg i Budstikka 23.20.2019 fra Senior Norge Asker)

 

Stor suksess på Mjølkefabrikken!

Senior Norge gjenopptar aktiviteten i Gjøvik og omegn. Her har vi fornøyelsen av å samarbeide med Seniorklubben på Østre Toten. Torsdag forrige uke var det møte på Kapp Mjølkefabrikk. 150 personer møtte frem for å høre Senior Norges generalsekretær Knut Chr. Høvik informere om foreningens nye satsing i Mjøsregionen, og få med seg advokat Audhild Freberg Iversens verdifulle foredrag om fremtidsfullmakt, testament og den nye arveloven. Stadig flere velger å opprette fremtidsfullmakt og testament. Freberg Iversen trakk frem flere eksempler på situasjoner der alarmklokkene bør ringe og man bør søke profesjonell hjelp for å sikre seg og sine. Det ble et flott møte og mange benyttet anledningen til å stille spørsmål og booke tid hos den populære advokaten. Alle medlemmer i Senior Norge får den første konsultasjonen hos våre erfarne advokater gratis.

 

 

Det norske pensjonssystemet

Leder i Senior Norges Ressursgruppe for jus og økonomi, Stig Klingstedt, vil fremover presentere ulike sider av det norske pensjonssystemet. Systemet er en stor “elefant” som vil bli servert i mindre biter hver uke.

 

Du kan gå i pensjon fra 62 år, men det koster…!

Ifølge dagens pensjonsregler kan du velge å gå av med alderspensjon fra folketrygden fra 62 års alder eller jobbe til du er 75 år dersom du blir enig med din arbeidsgiver om å stå i jobb så lenge. Uttak fra 62 år kan ofte gi deg 25–30 prosent lavere årlig alderspensjon resten av livet sammenlignet med om du venter til du er 67.

Et eksempel:

Du har opptjent pensjon som blir 40 000 kroner per måned.

Tar du ut den når du er 68 år og seks måneder beholder du hele den pensjonen – 40 000 kroner per måned resten av livet, og med regulering hvert år.

Slutter du ved 62 års alder blir din pensjon 29 282 kroner per måned.

Har du mulighet til å stå i arbeid til du er 75 år vil du få utbetalt hele 61.538 kroner per måned.

Noen velger også å ta ut pensjon fra folketrygden og deretter fortsette å jobbe. Da får man en god økonomi de siste yrkesaktive årene, men man må være oppmerksom på at pensjonen etter endt yrkesliv vil bli tilsvarende redusert.

Vår konklusjon er at alle som er i 40 – 50-årene gjør klokt i å tenke igjennom hvilken pensjon de har mulighet til å få og ønsker å ha. Da kan man begynne å planlegge overgangen til pensjonistlivet på en ryddig og grei måte.

En spørreundersøkelse fra NAV viser at fire av ti undervurderer konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig. Navs nettjeneste Din pensjon kan hjelpe deg å ta gode valg.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter