Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

FRA AKTIVT YRKESLIV TIL AKTIV PENSJONISTTILVÆRELSE

Onsdag forrige uke var vi invitert til NITOs pensjonistutvalg på Hamar. NITO organiserer over 90 000 ingeniører og teknologer i Norge.

Generalsekretær Knut Chr. Høvik, styreleder Marvin Wiseth og advokat og leder for Rettshjelptiltaket, Audhild Freberg Iversen, presenterte smakebiter fra Senior Norges program:

 

Seniorkraft – hvordan få en best mulig overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelsen og et godt seniorliv.

Sentrale temaer i programmet er blant annet: Hverdagen som pensjonist, tips for en meningsfylt alderdom og et aktivt seniorliv, og den juridiske og økonomiske hverdagen.

 

Generalsekretæren innledet med å presentere Senior Norge og tegne opp et bilde av eldrebefolkningen i det fremtidige Norge.

Det er mange positive signaler: Flere eldre jobber mer og flere bor hjemme. De fleste har god helse både mentalt og fysisk. Mange har bred erfaring fra yrkesliv, politikk og frivillig sektor og de ønsker å delta og bidra!

 

– En verdifull arbeidskraftressurs er på avveie, sa Høvik, som lovet at Senior Norge vil jobbe videre for å mobilisere og inkludere seniorer på alle samfunnsområder. Det er vi helt avhengige av for å opprettholde de velferden vi har i dag, sa han.

 

”Aldring er endring” er tittelen på Marvin Wiseths kåseri. Med mye humor, og ikke minst selvironi, trekker han frem ulike sider ved det å bli senior – på godt og vondt! Wiseths beundring for de eldste i samfunnet skinner gjennom når han snakker. Og hans forakt for diskriminering er like tydelig. Som en rød tråd gjennom foredraget går hvordan vi selv kan ta ansvar og påvirke våre egne liv. Sannsynligvis satt de fleste igjen med en idé om minst en ting de skulle gjøre annerledes fra neste dag.

Nytt og ukjent for de fleste er fremtidsfullmakt. Men vår advokat Audhild Freberg Iversen kan ikke få anbefalt det nok! Det var stor interesse i salen da hun  forklarte hvordan mange problemer kunne unngås med en slik fullmakt.

Advokaten gikk også gjennom situasjoner som kan oppstå om en ektefelle kommer på sykehjem og hvordan man kan unngå negative økonomiske konsekvenser.

 

Avslutningsvis gikk Høvik blant annet gjennom ulike sider ved pensjonisters seniorøkonomi, med fokus på lån, pensjon og sparing.

Alle medlemmer i Senior Norge kan få en time gratis med våre advokater. Veldig mange ønsker hjelp til å sette opp testament eller fremtidsfullmakt.

Senior Norge skreddersyr foredrag for ulike bedrifter og organisasjoner. Vil du vite mer, kan du ringe oss på 22 12 18 90

 

Hver uke presenterer vi små kunnskapsdrypp om økonomi og pensjon ved Stig Klingstedt. Denne uken er det:

 

Levealdersjustering – konsekvenser for deg

Stortinget vedtok i pensjonsforliket av 26. mai 2005 å innføre en ordning med levealdersjustering som et ledd i å sikre bærekraft i pensjonssystemet. For den enkelte pensjonist innebærer levealdersjusteringen at den årlige pensjonen avhenger av det aktuelle årskullets forventede levealder på uttakstidspunktet. Dersom nye kull av pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere kull, blir den årlige pensjonen fra folketrygden noe lavere for en gitt uttaksalder. Den enkelte kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å utsette pensjonsalder og arbeide lengre. Levealdersjusteringen skal være lik for kvinner og menn. Den reelle virkningen av levealdersjusteringen har hittil vist seg å bety ett års lengre yrkesaktivitet for hvert ti-år som pensjonsreformen virker for å få den samme pensjonsutbetalingen som tidligere regler ga ved 67 års alder. Det betyr at de som er født 1953 må jobbe ca. ett år lengre for å få den samme pensjonen som man etter tidligere regler fikk ved 67 år. På NAVs nettside finnes informasjon om hva levealdersjusteringen betyr for det enkelt årskull.

 

Ha en fin uke!

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter