Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Redaksjonens bemerkning: Da ukebrevet kommer en uke forsinket i SENIORAVISA, har vi tillatt oss å endre litt på første setning i ukebrevet. Vi har imidlertid valgt å legge den ut likevel da det er mye nyttig stoff som ikke medlemmer kan ha glede av.

 

Hei!

I anledning valget 8. og 9. september velger vi å sende ut vårt ukebrev èn dag tidligere enn vanlig.

 

Nye lokallag i Innlandet               

Generalsekretær i Senior Norge, Knut Chr. Høvik, er fødselshjelper når Senior Norge nå skal bre seg ut i hele Mjøs-regionen: Gjøvik, Lena/Østre Toten, Hamar, Moelv opp mot Lillehammer, Øyer, Gausdal og området innover mot Elverum.  Målet er at vi i løpet av oktober/november skal ha etablert et fylkesstyre med en til to representanter fra hver av disse geografiske hovedområdene. Mjøs-folket er mobile og det ser ikke ut til at geografiske avstander er noe problem her oppe, men kan hende vi etablerer 4-5 geografiske «underlag» som treffes både lokalt og regionalt.

Dette er gode nyheter!

 

Mindre oppfølging av hjemmeboende eldre

 

Forrige uke ble vi intervjuet på Radio P4, som for øvrig er Norges nest største radiokanal. Sykepleierforbundet har avslørt at hjemmeboende eldre får mye dårligere oppfølging rundt ernæring enn beboere på sykehjem. I fjor fikk bare 2 av 10 mottakere av hjemmetjenester kartlagt risiko for underernæring mens 6 av 10 på  langtidsopphold på sykehjem blir kartlagt og fulgt opp. Senior Norge er dypt bekymret over disse funnene. Politikerne ønsker at eldre skal bo stadig lengre hjemme. Da må ernæring, samspising og kunnskap settes høyt.

 

Eldres stemmer teller ikke

Vi har blitt kontaktet av en NRK-journalist som jobber med en sak om eldre over 80 år. Hun har villet kartlegge eldres meninger og holdninger i samfunnet.

Hun oppdaget raskt at statistiske aldersgrupper ofte stopper på 79 år, eller at eldres meninger legges i sekkeposten «personer over 67 år». Dette gjelder f.eks. i Statistisk Sentralbyrå (SSB)..

Det finnes statistikk for eldre over 80 på befolkning og bruk av helsetjenester, men mangler når det gjelder deres holdninger, meninger, preferanser og vaner.

Vi takket både for at journalisten reagerte, og for at vi fikk si vår mening om at bortimot en kvart million menneskers meninger ikke blir hørt.

Vi har også sendt en henvendelse til SSB om denne diskrimineringen.

 

Stem på en senior

Gjennomsnittsalderen i kommune- og bystyrer er 47,8 år. Dette til tross for at de fleste saker som behandles angår de mellom 67 – 80+. I Norge er 28 prosent av befolkningen over 60 år. Likevel utgjør de bare 21 prosent av kommunestyremedlemmene i dag. 12 prosent av befolkningen er over 70 år. Det går fremover når fem prosent, eller 150 av listetoppene til kommunevalget er over 70 år, men det er langt igjen til vi har en forholdsmessig representasjon av eldre i lokalpolitikken.

 

 

 

 

Løft opp en senior – gi en personstemme

Seniorer mellom 60 – 67 år er relativt godt representert på stemmesedlene. Men altfor ofte har de havnet langt nede på lista når partiene har prioritert kandidatene sine og gitt dem stemmetillegg. Du kan gi en senior et løft ved å gi din personstemme. Sjekk fødselsdato bak kandidatenes navn og sett kryss i ruten foran om du vil at alderen skal telle.

 

Sleng på en senior

I Arbeiderpartiet og Høyre er bare om lag to prosent av listetoppene over 70 år.

Er det få eller ingen seniorer på ditt partis liste, kan du rette på dette ved å føre opp en senior fra et annet partis liste. Det er mulig å føre opp inntil 14 kandidater fra andre lister. Disse kalles “slengere”.

Så sleng på en senior! Norge trenger seniorkrefter!

 

 

 

Godt valg!

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter