Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Stor aktivitet ute i lokallagene

Det er en gledelig økning av aktiviteten ute i lokallagene.

Temamøtene er interessante, og det er godt fremmøte. I Kristiansand var det møte den 28. august på den ærverdige Boen Gård. Her var temaet «seniorkraften» og seniorene som ressurs i samfunnet. Styreleder Marvin Wiseth snakket, og etterpå underholdt Jens Olai Justvik med gamle sørlandsviser, akkompagnert av en pianist.

Lokallagsleder Liv Espeland og hennes styre planlegger et større julemøte i slutten av november/begynnelsen av desember.

  1. september var det møte i Moss med stort fremmøte da advokat Audhild Freberg Iversen holdt foredrag om arveloven og fremtidsfullmakter.
  2. september var generalsekretær Knut Christian Høvik i Stavanger og holdt foredrag om Senior Norges seniorpolitiske program 2019 – 2021, og deretter foredro om seniorøkonomi, hvor han presenterte BN Bank, BN Bolig, SeniorLån og “Spar 60”,

 

Kommunevalget er over

Så er valget over for denne gangen. Senior Norge oppfordret våre medlemmer til å stemme inn en senior. Vi har fått bekreftet at mange ga eldre kandidater et kryss for å øke deres muligheter får å bli valgt. Vi har ennå ikke mottatt noen statistikk over alderssammensetning i kommunestyrene og fylkestingene etter valget.

Vi kan konstatere at valgresultatet ble litt annerledes enn det vi har vært vant til fra tidligere kommunevalg. Mange små partier med begrensede program tok stemmer fra de tidligere styringspartiene. Vi må vente og se hva det vil bety for eldreomsorgen i denne perioden. Senior Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vil følge nøye med og gjøre hva vi kan for at seniorene ikke blir glemt.

 

Fornyelse av førerkort med komplikasjoner

Vi har fått følgende fra èn av våre lesere:

Jeg nærmer meg 78 år og tok veien innom vegstasjonen i Drøbak for å fornye mitt førerkort som ble gitt for tre år da jeg fylte 75 år. Jeg ble litt forundret da den hyggelige damen bak skranken fortale meg at det var registrert at legen 2017 hadde skrevet ut attest for tre år. Da hadde hun ikke rett til å fornye førerkortet uten ny legeattest. Jeg forsøkte da å fortelle henne at reglene den gang var slik at legen ikke kunne gi attest for lengre tidsrom enn tre år. Hun var enig i det, men fastholdt at hun ikke hadde lov å gi nytt førerkort uten ny legeattest. Etter en kort diskusjon ringte hun til overordnet myndighet og forklarte situasjonen. Legeattesten fra 2017 ble (trolig) sjekket. Hun fikk deretter bekreftet at hun kunne gi nytt førerkort uten å kreve ny legeattest. Imidlertid nektet datasystemet å samarbeide med henne slik at hun ble nødt til å ringe enda en gang. Så ble saken ordnet til alles tilfredshet. Hun fortalte at det nye datasystemet ikke skilte en legeattest som var begrenset på grunn av tidligere regelverk, eller en begrensning som skyltes en spesiell sykdom, som også etter nåværende regler krever legeattest til førere, selv om de er yngre enn 80 år. Lærdommen er vel at vi ikke skal godta et krav om ny attest dersom begrensningen kun skyldes tidligere regler om tre års begrensning for legeattest.

 

Senior Norge Skedsmo er godt i gang med bygging av seniorboliger

Etter mye slit og flere års venting er endelig seniorboligene som Senior Norge Skedsmo har arbeidet så iherdig for i ferd med å ferdigstilles. Les mer om Husebygrend  borettslag på Senior Norges  hjemmeside.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter