Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Styreleder i Senior Norge, Marvin Wiseth, har blitt intervjuet i Vi.no, som er nettavis og Facebookgruppe for alle som er 50 år og over.

Nedenfor følger et redigert utdrag av intervjuet.

Eks-ordfører Marvin Wiseth mener det bedrives utstrakt aldersdiskriminering i arbeidslivet.

– Er man over 55 år blir man nødig innkalt til jobbintervju. Vi har et aldersfiksert samfunn, sier Marvin Wiseth, tidligere ordfører i Trondheim og nåværende sentralstyreleder i Senior Norge, tidligere Seniorsaken.

Tirsdag publiserte Vi.no et intervju med NRKs sportskommentator Karen-Marie Ellefsen.

Når Ellefsen fyller 70 neste sommer får hun ikke lenger jobbe i NRK i henhold til statskanalens regler.

I intervjuet, som opprinnelig ble trykket i en lengre versjon i magasinet Vi over 60, snakker Ellefsen generelt om aldersdiskriminering i arbeidslivet:

– For all del, det er mange unge som er flinke i jobben sin. Men regjeringens mål er at vi skal stå lenge i jobb, og da er det ikke så greit når bedriftene ikke vil ansette eldre folk. Det opprører meg, uttalte Ellefsen.

Hun fikk enorm støtte på sosiale medier etter uttalelsen.

Stor kompetanse

Også Wiseth støtter Ellefsen.

– Karen-Marie har en spisskompetanse som ikke plutselig blir avleggs når hun passerer 70. Hun blir jo bare viktigere i jobben sin. Når jeg hører på henne tenker jeg at hun er en dyktig kommentator. Jeg tenker ikke på alderen hennes, sier Wiseth.

Han sier at det fortsatt er behov for nestorer i arbeidslivet selv om man skal ta opp yngre folk.

– I Norge har vi aldri hatt så mange eldre folk som er så friske og med så stor kompetanse som i dag, sier Wiseth.

Han mener det er et problem at personer over 60 blir betraktet som en ensartet gruppe.

– Vi som er over 60 er like forskjellige som alle andre. Det er ikke slik at man plutselig blir interessert i å hekle dorulldukker når man fyller 60. Det varierer selvsagt, noen er slitne og klare for pensjonsalder mens andre har planlagt livet som pensjonist. Men det er et økende antall som ønsker å fortsette å jobbe etter at de har passert 70 år.

Ifølge Wiseth må derfor arbeidslivet være mer fleksibelt med tanke på pensjonsalder.

Mister ikke evnen

– Det er ikke slik at man mister evnen til å lære noe nytt. Eldre arbeidstakere må gis muligheten til å lære ny teknologi. Det er sunt å ha arbeidsplasser med både yngre, middelaldrende og godt voksne.

Ifølge Wiseth har arbeidstakere også et ansvar selv, men:

– Det virker som om arbeidsgivere tror man blir dummere jo eldre man blir, men man får større erfaring og mer trygghet. Det er forbausende mange bedrifter i Norge som ikke har erfaring med å ta inn eldre arbeidstakere eller ser verdien i å gjøre det. Befolkningen over 60 er ikke en monsterbølge som knuser velferdsstaten, vi er en ressursbølge. Hvis man ikke lenger har krefter til å jobbe er det bra å hvile seg, men har man krefter til å yte er arbeid helsebringende og livsforlengende.

Wiseth påpeker at vi i dag har en norsk befolkning på 60 år og eldre som teller litt under millionen. Dette tallet vil øke enormt de neste åra.

– At vi lever lengre som pensjonister er ikke bærekraftig i lengden. Det undrer meg at vi har så god råd i Norge at vi ikke ser denne ressursen, påpeker han.

Statsbudsjettet 2020

Ikke mange store endringer i statsbudsjettet for 2020 for seniorene, men noen er det.

Regjeringen har lagt fram et forslag til statsbudsjett med bare ubetydelige endringer for seniorene.

Heldøgns omsorgsboliger

Den foreslår å øke antall heldøgns omsorgsboliger med 2 000. Det er ikke presisert hvor mange av disse som skal være sykehjemsplasser og hvor mange som skal være omsorgsboliger med heldøgns tilsyn.

Sykehussektoren

Regjeringen foreslår at sykehussektoren skal styrkes med 1 582 millioner kroner. Det betyr en økt kapasitet med 1,5 prosent. Samtidig øker antall eldre med 1,3 prosent.

Eldreombud

Det siden lenge bebudede eldreombudet blir virkelighet fra 2020. Det skal plasseres i Ålesund og samlokaliseres med Senter for et aldersvennlig samfunn. Forslaget til lov om eldreombud er sendt på høring med frist 6. desember i år.

Leve hele livet

Det er foreslått 23 millioner til oppfølging av stortingsmeldingen «Leve hele livet».

Pensjon

I 2020 får Norge ca. 969 500 pensjonister. Det er færre som tar ut pensjon før 67 års alder. Samlet utbetaling av pensjoner øker fra 232,2 milliarder kroner til 244,3 milliarder kroner. Da er det tatt hensyn til regulering av pensjonene 1. mai 2020.

TV-lisensen fjernes

Kringkastingsavgiften forsvinner fra 1. januar og NRK blir skattefinansiert. Dette skjer ved at personfradraget på skatten reduseres. For par skal dette være lik betaling som før, men enslige sparer omtrent halvparten av nåværende lisensavgift.

Skatt

Skatt på lønn og pensjon blir uforandret – 22 prosent. Særskilt skattefradrag for pensjonister øker 7,8 prosent fra 30 000 kroner til 32 330 kroner. Det betyr en samlet besparing for pensjonistene på 225 millioner kroner. For pensjonistene øker personfradraget slik at minstepensjonistene heller ikke i fremtiden skal betale skatt. Trygdeavgiften er uendret 5,1 prosent for pensjonsinntekter.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter