Ukebrev – Senior Norge v/Stig Klingsted

Sykehjemsmat skaper bekymring og sinne
En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at pårørende fortviler over maten på sykehjem. Dessverre viser den også at det ikke hjelper å klage.
Nesten hver tredje pårørende har følt seg oppgitt eller fortvilet over matserveringen det siste året, viser undersøkelsen. Om lag halvparten er utrygge på kvaliteten på maten. Hver fjerde pårørende har klaget på sykehjemsmaten, men det har som regel ikke ført til noen forbedring.

Senior Norge mener dette er helt uakseptabelt! Matomsorg står høyt på vår agenda. Mat og måltider er avgjørende for livskvalitet. Vi mener det må være mulig å lage og servere mat som ser ut som mat, lukter som mat og smaker som mat!
Et godt kosthold gir bedre allmenntilstand, reduserer behovet for medisiner, samt faren for å falle og skade seg og havne på sykehus.
Fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie understreker at kommunepolitikerne må lytte til de pårørende og de eldre:
De må få på plass en politikk som gir liv og livskvalitet.
I Senior Norge slutter vi oss til dette.

På grillen
Torsdag forrige uke var eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug gjest i Dagsavisens sommerspalte: Grillen. Ministeren måtte svare for gamle ”synder” innen både justis- og samferdselspolitikken. Men ikke et ord om maten!  Hvordan kan man grille eldreministeren uten å legge sykehjemsmat på glørne?

Pensjonsslippen

Etter flere innspill fra pensjonistorganisasjonene har NAV nå bekreftet at de endrer teksten fra «stønad» til «pensjon» på lønnsslippen.

Stem på en senior


I årets kommunevalg har samtlige politiske partier, men unntak av Miljøpartiet de grønne, sørget for å ha mange kandidater i aldersgruppen «60 år eller eldre». Samlet for alle partier er det 28 prosent i gruppen 60 år og eldre mot 22 prosent i aldersgruppen 50 – 59 år og like mange i aldersgruppen 40 – 49 år. Det er altså gode muligheter til å stemme på en senior i høstens valg.
(Kilde til tallene: SSB)

Primærbolig for den ektefelle som bor hjemme når den den andre har permanent opphold på sykehjem

 En leser har skrevet og fortalt at hun har oppdaget at noen som har sin ektefelle fastboende på sykehjem får boligen klassifisert som sekundærbolig av ligningsmyndighetene.
Dette er feil! Senior Norge har ved flere anledninger har tatt opp dette med myndighetene, senest med finansminister Siv Jensen. Alle har bedyret at dette er feil fra ligningsmyndighetene, og det er lovet å endre på rutinene slik at feilen ikke skal gjenta seg. Senior Norge har derfor oppfordret våre medlemmer til å sjekke på skattemeldingen og melde fra til oss og ligningsmyndighetene dersom man oppdager at dette ikke er i orden ennå.

Kommentarer eller saker du gjerne vil ta opp? Kontakt oss på post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter