Ukebrev v/Christin Engelstad

Snart er det jul igjen!

Under finner du en NTB-sak vi har vært kilde i. Vi lurer nemlig på om besteforeldre virkelig kjenner mest kjøpepress i julen, og hva kan vi gjøre om det er slik?

Besteforeldre skal bruke hele 9.369 kroner i snitt på julegaver i år. Det er en økning på 1.440 kroner fra julen i 2018, viser DNBs Forbrukerbarometer.

– Denne summen er sjokkerende høy, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Hun understreker at hun ikke synes at dette er et eksempel til etterfølgelse.

– Jeg synes det er alt, altfor mye!

Undersøkelsen viser dessuten at besteforeldre er gruppen som føler mest kjøpepress i julen.

– En del besteforeldre får nok bestillinger fra barna sine om hva de skal gi barnebarna, sier kommunikasjonssjef Christin Engelstad i  Senior Norge.

– Man vil jo gjerne gi noe som både er fornuftig og koselig. Det virker som at besteforeldre bruker mer på barnebarna enn foreldre gjør. Det betyr jo at mange avlaster egne barns økonomi.

– Mange er glad for å kunne dele. Man kan og vil hjelpe til. Men så er det jo andre som føler at julen skaper et stort press på økonomien, dem må vi ikke glemme, sier hun.

Hun tror imidlertid ikke at besteforeldre flest bruker mer enn de har råd til.

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke barnebarna vil at besteforeldrene skal blakke seg, avslutter Engelstad.

 

Hver uke presenterer Stig Klingstedt, leder i  Ressursgruppe juss og økonomi, små kunnskapsdrypp om økonomi og pensjon. Denne uken er det:

Gjenlevendepensjon

Gjenlevende ektefelle/samboer/partner som enten har vært gift i minst fem år eller har barn med den avdøde, kan ha rett til gjenlevendepensjon eller overgangsstønad fra folketrygden. Ytelsene er behovsprøvet ut fra mottakerens inntekt.

En skilt gjenlevende ektefelle som ikke har giftet seg på nytt, får som hovedregel gjenlevendepensjon dersom ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen.

Full gjenlevendepensjon eller overgangsstønad består av grunnbeløpet tillagt 55 prosent av den tilleggspensjon som den avdøde hadde, eller ville ha fått som pensjonist. Pensjon eller overgangsstønad reduseres med 40 prosent av mottakerens årlig forventet arbeidsinntekt.

Gjenlevendeytelser faller bort hvis mottakeren gifter seg igjen, blir uføretrygdet eller får alderspensjon. Hvis gjenlevende ektefelle får alderspensjon, kan han/hun imidlertid ha rett til å få medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen. Har gjenlevende ektefelle alderspensjon når ektefelle, partner eller samboer dør, kan han/hun ha rett til høyere alderspensjon ved at avdødes opptjening tas med i beregningen. NAV kan kontaktes for mer presis informasjon om den enkeltes muligheter for gjenlevendepensjon.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter