UKEBREV VED STIG KLINGSTEDT

 

STYRELEDER MARVIN WISETH HAR ORDET  

Marvin Wiseth

SENIOR NORGES LANDSMØTE I OSLO 21.MAI
Et 40-talls delegater og andre tillitsvalgte samles tirsdag 21.mai på Senior Norges Landsmøte som er det 17. landsmøte i vår historie.  Riktig nok er Senior Norge en partipolitisk uavhengig organisasjon. Men, aldri har man på våre landsmøter behandlet så mange politiske saker.
Først og fremst er landsmøtet invitert til å vedta en eldrepolitisk plattform. Denne skal danne grunnlaget for vårt arbeide på dette området i de neste to år.
I tillegg vil landsmøtet også få seg forelagt tre resolusjoner som vil bli oversendt regjering og media. Resolusjonene omhandler områdene verdig eldreomsorg, hverdags diskriminering og underregulering av pensjonen. Alle disse tre områdene er viktige saker for Senior Norge. I senere ukebrev vil alle tre resolusjonene bli presentert.
Men, la meg bare nevne at alt for mange eldre er underernærte på landets institusjoner. De får ikke den omsorg de både fortjener og har krav på. Tilfellene av mangelfull bemanning, neddoping og lite aktivitet er alt for mange til at Senior Norge vil akseptere en slik situasjon
Årets landsmøte, som altså som er det 17. i rekken, avholdes med mere optimistiske forventninger enn på lenge. En vervekampanje nå på ettervinteren har resultert i at over 500 medlemmer som hadde meldt seg ut, har gjenopptatt sitt medlemskap. Vi har inngått en ny og meget viktig samarbeidsavtale med BN Bank som gjør vår økonomiske situasjon betydelig bedre. I tillegg er vi også i samtaler med flere andre samarbeidspartnere.
Et landsmøte er alltid viktig for en organisasjon. I tillegg til å trekke opp rammene for organisasjonens virksomhet, vil de fremste tillitsvalgte komme sammen, inspirere hverandre og få påfyll til fornyet innsats. Det er de tillitsvalgte rundt om i våre lokale foreninger som utgjør kjernen i vår virksomhet. Og heldigvis har vi mange dyktige og dedikerte tillitsvalgte i Senior Norge.

HVERDAGSDISKRIMINERING

16.mai holdt jeg et foredrag i Trondheim omkring de eldres situasjon. Jeg var også innom temaet hverdagsdiskriminering. Til tross for et lovverk som nå setter forbud for den slags, så er det dessverre alt for mange eksempler på at dette foregår. Etter foredraget kom en hyggelig eldre dame (84 år) bort til meg fortalte følgende historie: Damen var blitt oppringt av en strømselger som kom med et så godt tilbud at hun slo til og sa ja. Selgeren tastet hennes opplysninger inn, men systemet avviste henne hele tiden som kunde. Etter litt om og men, sa selgeren at han ikke skjønte hvorfor hun ble avvist, men at han ville ringe tilbake.
Etter noen timer fikk hun følgende forklaring: Årstallet hun var født gjorde at hun ble avvist. Hun var for gammel til at strømselskapet ville ha henne som kunde. Dette er en historie fra hverdagen som viser at vi eldre trenger noen som står opp for oss også i hverdagen. Vi eldre trenger Senior Norge.

RETTELSE
I forrige ukebrev ble tittelen til Thor Øystein Endsjø i Ressursgruppen for helse og omsorg dessverre feil. Han er pensjonert lege, spesialist i barne- og idrettsmedisin og intet annet. Vi beklager feilen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter