Valg til eldrerådene

Vår aktive lokalkontakt i Bodø, Agnete Tjærandsen minner oss om at det I disse dager utnevnes nye medlemmer av de kommunale og fylkeskommunale eldreråd.  Eldrerådene består av personer, som er oppnevnt av forskjellige pensjonist organisasjoner pluss to politikere, som er oppnevnt av kommunestyret. De sitter i rådet i en periode på 4 år.

SENIOR NORGE Østfold har invitert sine medlemmer til å stille som kandidater i de kommunale eldrerådene. Således har vi kunnet tilby kandidater til 7 av de 12 Østfoldkommunene. I den grad vi lykkes i å bli representert har vi en «fot innenfor» i fora hvor vi kan være med på å øve innflytelse i saker som vedrører de eldre.

Eldrerådene behandler alle saker som har relevans for aldersgruppen 60 – 80+. Det er kommunens administrasjon som skal sørge for, at slike saker blir behandlet av rådet. I tillegg kan rådet selv ta opp saker de mener har betydning for gruppen.

I mange kommuner har eldrerådene dessverre ikke hatt så stor betydning, som de burde ha hatt. Det skyldes i mange tilfeller, at administrasjonen ikke til fulle har skjønt, at de fleste politiske saker også kan angå den eldre befolkning – Ikke bare saker der ordet «eldre» forekommer.

Men det skyldes også at de som blir valgt inn i eldrerådene ikke alltid forstår, hvor viktig en slik deltakelse er. Det er viktig at alle medlemmer deltar, både med å være til stede på møtene og også med å spille inn nye momenter i de fremlagte saker. Deltakelse fra forskjellige pensjonistforeninger i eldrerådene, garanterer en bred spredning av forståelsen av de fremlagte problemer.

Så altså – blir du med i eldrerådet i din kommune – ta ansvar for at dere blir sett og hørt! Rådet skal være de eldres «vaktbikkje»!

Det å bli sett og hørt må være en vesentlig sak for alle eldrerådene. Jo bedre kjent eldrerådene og deres virksomhet blir, jo større blir muligheten for å øve innflytelse. Vi i SENIOR NORGE Østfold kan tilby eldrerådene spalteplass i SENIORAVISA hvor vi kan ta inn møtereferater eller innlegg med info om aktuelle saker som er til behandling eller om synspunkter eldrerådene vil fremme.

Eldrerådene kan gjerne kontakte oss på epost fajohnsbr@hotmail.com eller telefon 91149 778

Det har vært vårt mål at SENIORAVISA skal være et felles forum for seniorer, pensjonistforeninger i Østfold og andre interesserte. Så langt har vi hatt 30 gjesteskribenter i SENIORAVISA. Vi regner i år med at vi kommer til å nå kloss opp til 60.000 besøk.

SENIOR NORGE Østfold ønsker de nye eldrerådene lykke til med sitt viktige arbeid!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter