Vi blir ikke hørt – Ingen underregulering av stortingsrepresentantene!

Det er for lengst kjent at underreguleringen av pensjonstilleggene opprettholdes. Pensjonstilleggene fastsettes til 2,4% som er 0,75% av den generelle lønnsutviklingen som er beregnet til 3,2%.

Vi kan ikke forstå noe annet enn at den eneste begrunnelsen for denne særbehandlingen av pensjonistene, er at staten skal spare utgifter. Noen annen saklig grunn ser vi ikke. Vi kan ikke med vår beste vilje se hvorfor pensjonistene som eneste gruppe skal særbehandles og nektes den velferdsutvikling som blir andre grupper til del.

Hvis motivet er å spare penger for staten, skulle ikke da også andre grupper ta del i dugnaden.

Vi har i tidligere innlegg i SENIORAVISA tatt til orde for at også andre grupper velges ut for underregulering på linje med det som iverksettes for pensjonistene. Vi har foreslått at man kunne begynne med rørleggere, elektrikere og stortingsrepresentanter.

Det forundrer oss at vi så langt ikke har fått tilbakemeldinger fra noe hold på vårt forslag som skulle kunne bringe en smule rettferdighet og solidaritet inn i bildet.

Nå kommer imidlertid en helt klar tilbakemelding. Det blir ingen underregulering av stortingsrepresentantene i år! Heller ikke av regjeringsmedlemmer eller regjeringssjefen. Slik lyder innstillingen fra Stortingets egen lønnskommisjon. Stortingsrepresentantene får 3,2% i likhet med regjeringsmedlemmer og regjeringssjef. Slik ser bildet ut:

Ny lønn                                                        3,2% tillegg     2,4% tillegg     Staten kunne spart

Stortingsrepresentanter        987.997           31.534             23.649             7.885  (+sosiale)

Regjeringsmedlemmer          1.410.073        45.057             33.792             11.265 (+sosiale)

Statsminister                          1.735.682        55.405             41.544             13.861 (+sosiale)

Løpet for i år synes kjørt. Da er det vel bare å begynne å tenke et år fremover til det neste oppgjør. Vi er fortsatt for at underreguleringen må fjernes. Om dette ikke skjer, skulle pensjonistorganisasjonene ha krav klare om hvilke andre grupper enn pensjonistene som skal kunne underreguleres – i rettferdighetens og solidaritetens navn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter