Vi trenger aktive eldreråd

Vi takker Carl S. Solberg for hans kommentar. Korrigeringen i første avsnitt skyldes at Solberg fikk først en tidlig versjon av innlegget. Feilen ble senere korrigert og står riktig gjengitt i ukens utgave av SENIORAVISA.

Vi har opprettet egen spalte for eldrerådene. Carl S. Solberg er den første fra eldrerådene som tar imot vår invitt til å skrive i vår nye spalte i SENIORAVISA. Det er en gitt anledning for alle de kommunale eldrerådene i Østfold til å komme ut til riktig mange med sine budskap – og å «komme ut av skyggen.

I inneværende år vil vi komme opp mot 60.000 besøk til SENIORAVISA.

Vi håper at de forskjellig eldrerådene vil benytte vårt tilbud om å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonskanal. Spalteplass skal vi alltid greie å skaffe.

 

Les gjerne hva Carl S. Solberg skriver:


Vi trenger aktive eldreråd

Av Carl S. Solberg, leder for Rygge kommune Eldreråd

 

Det er et godt initiativ Senior Norge, Østfold tar for å få ”eldrerådene ut av skyggen”. Men dessverre er det ikke slik de skriver i siste nummer av Senioravisa, at eldrerådene skal bli forelagt til uttalelse alle saker som behandles av kommunestyrene. Derimot kan rådene gi uttalelser i alle saker som gjelder eldres levekår.

Men det krever også en aktiv innsats av eldrerådet selv – ikke bare når sakslisten og kommunebudsjettet skal vedtas. Rådet må markere seg overfor bygdas pensjonister ved gode tilbud. I Rygge har eldrerådet samlet mange til aktuelle temamøter fire ganger i året og åpnet kontortid på biblioteket for å svare på spørsmål fra eldre.

Eldrerådet har også oppnevnt en høringsgruppe av interesserte, oppegående pensjonister, som gir impulser og innspill til rådets saksliste. Dette har vært en vellykket arbeidsform for å trekke flere eldre med i meningsutveksling om lokale samfunnsoppgaver.

En av hovedoppgavene for eldrerådet er universell utforming. Det gjelder hjelp fra kommunens ergoterapeuter til ombygging og tilpasning av boligen, slik at eldre kan bo lengre i eget hjem. Eller påse at kravet til 5 prosent parkerings-plasser for bevegelseshemmede og nærliggende busstopp i funksjonelle boliger blir oppfylt i plan- og reguleringssaker. Vi har endog alliert oss med Statens Vegvesen for å ”rette opp” kommunens fortau for å få nedsenket kantstein (kravet er et høydesprang på 2 cm), slik at rullestolbrukere og svaksynte skal klare å ta seg frem.

 

Carl S. Solberg

Leder for eldrerådet i Rygge kommune

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter