Viktig legeordning fungerer ikke!

Alvorlig syke pasienter som har behov for behandling mer enn 3 – 4 dager, har krav på en kontaktlege. Kontaktlegen skal være pasientens medisinfaglige kontakt gjennom hele sykdomsforløpet. NRK har gjort en undersøkelse som viser at denne viktige ordningen ikke fungerer. Dette er redegjort for i en artikkel som ble publisert av NRK den 13. mars. Det viser seg at 15 av 19 helseforetak ikke følger opp ordningen godt nok.

Leder for kreftlegene i Norge sier at ordningen ikke passer inn i sykehusenes travle hverdag. Han er overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Det er urovekkende når han uttaler at han selv ikke er klar over hvem han er kontaktlege for.

Han mener at ordningen med kontaktlege slik den er utformet er en byråkratbestemmelse. Tanken er god, men den er ikke tilpasset ressurssituasjonen sier han.

Helseforetakenes passive forhold til fastlegeordningen, kan få negative utslag som gjør pasientene skadelidende. Vi gjengir et avsnitt fra NRK sin artikkel av den 13. mars:

«HAR HATT 60 LEGER!

NRK har fortalt historien om kreftrammede Trine Søreide Jansen, som har vært rammet av både brystkreft og endetarmskreft. Hun har møtt 60 forskjellige leger ved Oslo Universitetssykehus i sin sykdomsperiode. Pasientrettighetsloven sier at hun skal ha en kontaktlege

-Som pasient har jeg følt at jeg har vært i fritt fall. Uten fallskjerm. Uten at noen holder i trådene. Det har vært en skremmende følelse sier Trine»

Uten sammenligning for øvrig, dette ligner forhold vi har sett i hjemmesykepleien!

Det er særdeles betenkelig at denne viktige ordningen ikke fungerer etter hensikten. Pasient- og brukerombudene er oppmerksom på forholdet og mener kontaktlegeordningen er alt for lite kjent.

-Når pasientene ikke kjenner til ordningen, sier det seg selv at de ikke spør etter kontaktlegen, sier Runar Finvåg, som er pasientombud i Møre og Romsdal

Det må være pinlig for helse- og omsorgsmyndighetene at en viktig ordning som ble introdusert for mer enn 2 år siden, enda ikke fungerer. Enda mer pinlig må det være at de tydeligvis ikke har vært oppmerksom på forholdet.

Helseminister Bent Høie gir uttrykk for at han vil nå ta dette spørsmålet opp med ledelsen av helseforetakene for å sikre pasientene den kontaktlege de har krav på!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter