Villedende om eldres økonomi!

Det er mange som av makelighet eller annen grunn nøyer seg med å lese overskrifter. Da er det fort gjort å bli sittende igjen med feil inntrykk. Det er nemlig ikke alltid slik at overskriftene er i full overensstemmelse med teksten under. Da hender det at overskriftene blir mer villedende enn veiledende.

Dette gjelder et innlegg i ABC-nyheter 1. august. Der fastslås det at eldre har fått nesten doblet sin inntekt. Det høres formidabelt ut og gir umiddelbart inntrykk av at det står riktig bra til med de eldres økonomi. Men dette gjelder ikke utviklingen i løpet av siste år, men i løpet av de siste 20.

Dette er den periode hvor økonomien i Norge og lønningene har hatt en meget sterk vekst. I dette perspektiv er det ikke sikkert at pensjonistenes inntektsvekst er så imponerende. Artikkelen refererer til tall fra SSB som viser at gjennomsnittspersonen over 62 år i 2017 hadde 1,8 ganger høyere inntekt enn i 1999. Dette gir imidlertid ikke mening uten at man samtidig har tilsvarende opplysninger om lønnsmottagerne. Artikkelen sier ingenting om dette, men vi vil tro at det er ikke meget feil å anta at de eldre har sakket etter.

Det er fort gjort å tro at veksten i pensjonistenes inntekt skyldes bedre pensjonsordninger. Men det er jo ikke tilfellet! I denne perioden har både kvinner og menn blitt mer og lenger yrkesaktive. Dette blir det mer inntekter av. Samtidig er det slik at pensjonsreformen i 2011 har gjort det mulig for et flertall blant eldre til å kombinere inntekt fra arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden, fra fylte 62 år!

En annen sak som det er verd å få med seg er forholdet mellom kvinners og menns inntekt. Det er riktig at kvinners inntekt har økt mer enn menns. Likevel er det fortsatt slik at forskjellen er formidabel til tross for at det i årtier har vært arbeidet for å få til en utjevning. «Lik lønn for likt arbeid» er et velkjent slagord.

Vi har ikke kommet lenger enn at menn over 62 år i 2017 hadde en gjennomsnitts inntekt på kr. 526.000 mens tilsvarende inntekt for kvinner i samme alder var kr. 350.000. Altså har menn i aldersgruppe 1,5 ganger så høy inntekt som kvinner.

Til tross for at kvinner nå tar utdannelse på linje med menn, ofte med bedre resultater, går det sent med lønnsutjevningen.

Det er nok fortsatt slik at det er noen år til at «likt arbeid gir lik lønn»!

Dette må være en av de største urimelighetene som har fått leve i de norske samfunn, og en utfordring for myndigheter og parter i arbeidslivet.

Så tilbake til overskriften: Det er ingen grunn til å tro at pensjonistene er blitt «krøsuser» over natta!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter