Vold mot eldre i hjemmet og i nære relasjoner

Hver eneste dag blir vi overøst med informasjoner i alle mulige media om forskjellige typer vold. Radio, TV og aviser flyter over av stoff om vold og får enorm oppmerksomhet. Det er imidlertid en type vold som nærmest blir bortglemt eller tiet i hjel. Dette gjelder vold mot eldre i hjemmet eller institusjoner. Sosionom Ingegerd Espås holdt et glimrende foredrag om dette i vårt temamøte på Gleng i Sarpsborg den 4. november 2015. Et av formålene med møtet var å bringe temaets eksistens opp i lyset – få folk til å forstå at problemet eksisterer og at det er betydelig.

Nå ser vi av Vi.no av den 16.november at det i 2017 ble gjennomført en nasjonal forekomststudie hvor i alt så meget som 65.000 over 65 år oppgir at de har vært usatt for vold eller overgrep i hjemmet. Vi ser ikke at så meget har forandret seg siden vårt møte den 4. november 2015. Tallene er usikre fordi mange unnlater å melde fra på grunn av opplevelse av skam. Slik var det også for 5 år siden. Bare en av 15 anmeldte grov fysisk vold eller seksuelle overgrep viser den nylig gjennomførte undersøkelsen. Det må være riktig å si at man skjuler volden.

Personene som utøvde volden var i mange tilfelle ofrenes voksne barn, barnebarn og tidligere partnere.

Det er ulike former for vold. I voldsbegrepet inngår både fysisk vold, seksuelle og psysiske overgrep og omsorgssvikt.

Mange eldre er ikke bevisst om når de blir utsatt for vold. Det kan være psykisk vold og økonomisk motivert press som kan betegnes som vold. Barn eller barnebarn kan presse de eldre til å gi fra seg eiendom eller penger som forskudd på arv. Spesielle tilfelle er barn eller barnebarn som ruser seg og truer til seg midler fra de eldre. Det synes som om at det er lettere å melde opplevde overgrep når det gjelder partnere enn barn og barnebarn.

De er en utfordring å få de eldre til å forstå når de blir utsatt for vold i hjemmet utøvd av nærerelasjoner ikke skal la opplevelsen av skam hindre dem i å rapportere overgrepene. Så må det gjøres tilstrekkelig kjent hvor til og hvordan de skal rapportere overgrepene. Vi gjengir anbefalingen gjort i innlegget i Vi.no:

  • Søk råd og hjelp ved familievernkontoret der du bor
  • Organisasjonen vern for eldre har en hjelpetelefon hvor du kan ringe anonymt Tilbudet er gratis. Hjelpetelefonen er også for pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre. Tlf 800 30 196
  • Volds- og overgrepslinja, volinjen.no kan kontaktes når som helst døgnet rundt. Hjelpelinjen er helt anonym og gratis. Telefonnr. er 116 006.

Så er det å håpe at vi får større åpenhet om dette åpenbart vanskelige tema, og at de berørte i større grad velger å søke hjelp der hjelp tilbys.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter