2020 – Året det var så bratt!

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Allerede i april måned skrev vi om året som skulle komme til å bli et annerledes år og sette oss på prøve. Slik er det blitt! Det er tre store saker som året vil bli husket for– Corona pandemien, klimautviklingen og presidentvalget i USA. Det er fortsatt noen dager igjen av året 2020, men det er likevel ikke for tidlig å fastslå at det er året det var så bratt– nok motbakke!

Coronabanditten

Det startet i en kinesisk by som heter Wuhan. Derfra fikk vi meldinger om et virus som skulle utvikle seg til en verdensomspennende epidemi – en pandemi. Coronaviruset spredde seg etter hvert i rasende fart over hele verden. Coronaen er som en mild influensa sa president Trump. Han snakket mot bedre vitende. Nå er det over 300.000 døde i USA – og dette har skjedd på president Trump sin vakt. På verdensbasis er det i alt over 1.600.000 døde!

Over hele verden har de forskjellige land satt i verk smittebegrensende tiltak med forskjellig hell. I vårt nabolag Sverige satset de på at problemet nærmest skulle løse seg selv ved at det utviklet seg flokkimmunitet i befolkningen. Resultat så langt over 7.500 døde. Vi har lykkes bedre ved å stenge ned det norske samfunn. Resultat 400 døde!

Når det ser ut som Coronabanditten har vært på retur, har det vært lempet på de smittebegrensende tiltakene – og sluppet Coronabanditten inn på banen igjen.

Det blir vaksinen som kommer til å bli avgjørende. Nå har en verdensomspennende massevaksinering startet. Vi vet ikke hvor effektiv vaksineringen blir, men håper på det beste!

Klimautviklingen

Det har lenge vært klart at klimaet er i rask endring – kloden blir varmere. Det har vært en stadig pågående diskusjon om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ikke – egentlig uinteressant når endringene er så synbare som de er.

I desember 2015 hadde 180 nasjoner mannet seg opp og kommet så langt som å inngå en avtale om bekjempelse av klimaendringene. Parisavtalen hadde som hovedmål å begrense temperaturstigningen til 2%. Ambisjonene var gode, men i årene som er gått mangler det meget på iverksettelse av nødvendige tiltak, og temperaturen har fortsatt å øke. Alt tyder på at året 2020 blir klodens varmeste år i meteorologisk historie. Lokalt hadde vi 17,6 grader på Tomb i Råde i november! Det er som en dårlig julidag.

Klimafornekterne har høylytt gjort hva de kan for å legge hinder i veien for klimaforkjemperne. Et slag i ansiktet for sistnevnte var da USA sin president Donald Trump meldte landet ut av Parisavtalen!

Hva er da så spesielt med året 2020? Det må være at effekten av den globale oppvarmingen er så meget mer synbar enn tidligere:

  • Polisen smelter og dekker år for år et stadig mindre område
  • Grønlandsisens 3 km tykke iskappe smelter. Dette dreier seg om så meget smeltevann at verdenshavene vil stige. Hva det kalde smeltevannet kan si for havstrømmer som f.eks. Golfstrømmen vet vi så langt ikke
  • Stormene har blitt hyppigere og sterkere og forårsaker enorme skader
  • Ekstrem nedbør skaper flommer med enorme skader
  • Vi har opplevd branner, i Australia, California, Sibir og andre steder av omfang som vi tidligere ikke har greidd å forestille oss.

I vår kant av verden har vi sluppet billig unna selv om våre vestlige kyststrøk i nord og sør i perioder har fått juling av storm og nedbør nesten daglig.

Det synes nå som om politikerne forstår den skremmende utvikling som pågår, og at gode ambisjoner alene ikke er nok. Det er konkrete tiltak og gjennomføringsevne som må til. Dette innebærer for de fleste land og områder krevende omstillinger som vil koste dyrt!

Det tenner et håp når USA sin nyvalgte president, Joe Biden vil melde USA inn i Parisavtalen igjen – ikke mer snakk om «Clean Coal»!

Presidentvalget i USA

Vi har nå gjennom snart et år fulgt valgkampen i USA, som har vært en bisarr opplevelse. Dette har spesiell interesse for oss fordi USA tidligere har vært en hovedpilar i en relativt stabil verdensorden. Dette endret seg da Donald Trump ble president. Hans «Amerika First» innebar at USA kvittet seg med sin globale rolle og innførte en isolasjonistisk politikk. Han sådde tvil om USA sin forpliktelser overfor NATO og han meldte landet ut av verdens helseorganisasjon.

Det har vært en ulykke for USA og verden å ha en karakter som Donald Trump som president. Han lyver, skryter, fremstiller ethvert tap som en stor seier, fremsetter påstander uten å dokumentere en eneste påstand, angriper media og fremstiller det meste av det de kommer med som «fake news». Han har reist en rekke søksmål i forbindelse med det nylig avholdte valget, og tapt hver eneste gang. Alle hans utallige forsøk på å få gjort om valget, har vært mislykket. Utrolig nok, han hevder fortsatt at han har vunnet valget og anerkjenner ikke Jo Biden som USA sin nye president. Ingen skal bli forbauset om han fortsetter å undergrave det demokrati han selv har vært øverste leder for.

Det er for oss uforståelig hvordan nesten halve Amerikas befolkning lojalt støtter opp om Donald Trump og tilgir ham for alt! Hans rednecks synes å være fullstendig hjernevasket, og vil nok heie på Trump helt frem til presidentvalget i 2024!

Joe Biden er nå formelt valgt til USA sin president og overtar det Hvite hus og makten den 20. januar. Han får nok å rydde opp i. Vi ønsker ham all mulig lykke til!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter