Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 

Gjennombrudd for brukerstyrt personlig assistanse for eldre (BPA)

Av Agnete Tjærandsen
Dette er en sak som Senior Norge har kjempet for i flere år.  Ikke å kunne få BPA etter fylte 67 år har vært en uforståelig begrensning for den som har bruk for hjelp. Akkurat som behovet plutselig skulle forsvinne den dagen du fylte 67. Nå har Stortinget vedtatt at ordningen også skal gjelde etter 67 års alder for dem som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse.
BPA er en måte å organisere praktisk bistand for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Det omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen og til og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.
Har du behov for BPA, må du søke din kommune i en begrunnet søknad, og kommunen har da plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse om du får innvilget BPA eller ikke. Hvis du får avslag kan du klage og det er da fylkesmannen som til slutt avgjør saken. Har du behov for råd og veiledning kan du henvende deg til pasient- og brukerombudet i fylket.
Senior Norge gleder seg med alle over 67 som har blitt innvilget BPA og som nå får beholde den. Samtidig skal vi arbeide videre for at også de som ikke har hatt BPA før 67 år, men trenger den på et senere tidspunkt, også skal ha rett til den.

Enklere å være aktiv
«Ingen ville takket nei til en magisk medisin som ga bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer. Fysisk aktivitet er en slik magisk medisin» sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han lanserte regjeringens handlingsplan «Sammen om aktive liv» der de gir mange råd og tips om å holde seg aktiv lenge. Klikk her og les handlingsplanen “Sammen om aktive liv”. (Egner seg for PC).

 

Kurs – ny arvelov
Pensjonistuniversitetet i Asker og Senior Norge Asker gjennomfører 3. og 10.juni kurs omden nye arveloven, vergemålsloven, fremtidsfullmakt, skifte og testamente. Hele 33 engasjerte deltakere deltok på kursets første dag. Etter velkomsthilsen av Edit Skattør fra Pensjonistuniversitetet, orienterte leder av interimsstyret i Senior Norge Asker, Gunnar Tveiten kort om organisasjonen og lokallagets arbeid. Dernest ble ordet gitt til dagens foreleser advokat Audhild Freberg Iversen, Senior Norge sentralt.  En engasjert og interessert forsamling hadde en rekke spørsmål de ønsket å få svar på – noe de også fikk.  Pensjonistuniversitetet og Senior Norge Asker vil diskutere en mulig oppfølging i form av nye kurs til høsten.
Det ble utdelt en flyer om Senior Norges virksomhet og et innmeldingsskjema utarbeidet av Senior Norge sentralt. Resultatet av denne lille verveaksjonen var så langt fire nye medlemmer til Senior Norge.

Eldrerådenes virke
Vi ba i tidligere ukebrev de av våre medlemmer som er engasjerte i eldreråd om å melde fra til Senior Norge sentralt. Til nå har vi fått tilbakemeldinger fra 22 medlemmer som er engasjerte i eldreråd. Det er to som er ledere for sine råd, Modalen og Nesodden. Vi har medlemmer i Nordland fylkes sentrale eldreråd og i Viken fylkes eldreråd. I Oslo er våre medlemmer med i eldrerådene i fire bydeler. Senior Norge Østfold har vært spesielt aktive for å få inn medlemmer i eldrerådene og har også den høyeste andelen, så langt. Vi tar sikte på å ha en viss utveksling av materiale og idéer blant våre medlemmer.
Er det medlemmer som er aktive i eldreråd, men som ikke har meldt fra om dette enn, ber vi dere sende en e-post til post@seniornorge.org

Senior Norge Østfold
Lokallagsleder Finn Åsmund Johnsbråten, Senior Norge Østfold, kommer i denne ukes Senioravis med en artikkel om lokallagets arbeid med å få eldre i posisjoner med politisk innflytelse, herunder som medlemmer i eldrerådene. Klikk https://www.ostfold.seniornorge.org/  for å lese artikkelen.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter