Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nytt pensjonsutvalg

Konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede et nytt utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført 2011. Fra Regjeringens omtale av saken leser vi at utvalget skal evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men skal også vurdere behovet for justeringer som kan sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Det sies videre at pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det sikrer en rimelig byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene.
Utvalget ble oppnevnt den 12. juni 2020 og skal levere sin innstilling innen 1. mars 2022.

På tide å skifte navn på «Pensjonsfondet utland»

Oljefondet ble for noen år siden gitt navnet «Pensjonsfondet utland» til forskjell fra det tidligere Trygdefondet som ble omdøpt til «Pensjonsfondet innland». Det var mange som den gangen undret over hvorfor pensjonene skulle få en så sentral omtale i statens oppsparte formue som følge av en klok og framsynt forvaltning av oljeinntektene. Var staten virkelig så generøs at alle oljepengene skulle gå til pensjoner, eller skulle det indikere at alle vi pensjonister nå stikker av med hele formuen. Slik var det naturligvis ikke. De økonomiske problemene som følge av Covid 19-pandemien illustrerer at det er godt å ha «penger på bok».
For 2020 ble innbetalingene av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift beregnet til å utgjøre 359 milliarder kroner og utgiftene for trygden utgjør 498 milliarder kroner, herunder 244 milliarder kroner til alderspensjoner. Pensjonsutgiftene var altså langt mindre enn innbetalte trygdeavgifter og arbeidsgiveravgifter. Penger fra Pensjonsfondet som etter handlingsregelen kan brukes i normale statsbudsjetter blir brukt til å balansere budsjettet. Det er derfor irrelevant å snakke om at pensjonene finansieres over Pensjonsfondet utland.

Forsinket landsmøte

Senior Norges sentralstyre har bestemt å innkalle til landsmøte den 22. september. Vi får bare håpe at pandemien ikke blusser opp igjen.

Vil du være med å verve nye medlemmer til Senior Norge?

Senior Norge vil invitere alle våre medlemmer til å delta i en vervekampanje med henblikk på å øke vår medlemstilslutning. Hvis du verver nye medlemmer, ja da vil du motta et honorar for jobben. Samtidig bidrar din verveinnsats til at også ditt lokallag vil motta et tilskudd for hvert medlem som du skaffer.

For å kunne begynne å verve nye medlemmer inngår du en standard verveavtale med ditt lokallag. Tilhører du ikke et av våre lokallag, inngås verveavtalen med Senior Norge sentralt.

For hvert medlem du verver og som innbetaler kontingent, vil du i verveåret motta et «vervehonorar» som utgjør halvparten av medlemskontingenten. Fornyer et medlem du har vervet sitt medlemskap i det påfølgende året, får du også et «fornyelseshonorar» for dette året. Du kan verve medlemmer over hele landet.

Din verveinnsats er viktig for at vi i Senior Norge kan opprettholde vårt høye samfunnsengasjement til beste for både deg selv og for alle de andre medlemmene våre. Samfunnet og demokratiet er avhengig av at vi har en sterk organisasjon som taler seniorenes sak i samfunnsdebatten. I motsatt fall blir seniorene, som gruppe, «satt på sidelinjen» og ender opp som salderingsposter i alle viktige beslutninger som angår seniorgenerasjonen. Ved at seniorene står samlet og organiseres i en organisasjon som Senior Norge, vil de oppnå langt mer enn om hver enkelt står hver for seg.

Medlemmer i Senior Norge får tilgang til en rekke medlemsfordeler:

 • Juridisk rådgivning innen familie-, arv- og skiftespørsmål med oppsett av fremtidsfullmakt og testament, og hvor første konsultasjon er gratis.
 • Personlig økonomisk rådgivning via dyktige seniorøkonomer.
 • Råd og vink ved hvis du går med planer om kjøp og/eller salg av bolig, via trygge og erfarne meglere som også gir gratis verdivurdering av din bolig dersom du ønsker å selge eller refinansiere denne.
 • Du slipper å betale etableringsgebyr (verdi kr 1.500) dersom du søker og innvilges SeniorLån i BN Bank.
 • Tilgang til vårt Seniorkraftprogram som gir deg verdifulle opplysninger om dine og dine pårørendes rettigheter i det offentlige mht. økonomi, pensjon, juridiske forhold, helse og omsorg, samt hvorledes du på best mulig måte kan forberede din egen pensjonisttilværelse og alderdom.
 • Du mottar medlems- og ukebrev samt annen viktig informasjon.
 • Tilgang til vår døgnbetjente SOS-telefon hvor medlemmer og pårørende kan få hjelp.
 • Medlemsfordeler (under utvikling) levert av Senior Norges ulike samarbeidspartnere, hvor du kan spare utgifter/få rabatter ved kjøp av viktige varer og tjenester.
 • Informasjon om Senior Norges sentrale og lokale arrangementer.
 • Mulighet til å velge utsendinger til Senior Norges årlige general- forsamling (landsmøte) samt å kunne delta i valg av medlemmer til Senior Norges sentralstyre, lokallagsstyrer, komiteer og utvalg.
 • Mulighet til å la deg verve til meningsfylt og givende frivillig arbeid i Senior Norge sentralt og lokalt, og hvor du vil føle verdien av å kunne hjelpe andre.

Vi kommer til å lansere vervekonseptet over hele landet til høsten. Vi sender deg invitasjonen nå, slik at du kan bruke sommeren til å tenke gjennom om du ønsker å delta i dette spennende verveprosjektet. Hvis du har du spørsmål om hva dette innebærer, ta kontakt med vår generalsekretær Knut Chr. Høvik på telefon +47 911 66 558 eller send en e-post til knut.chr.hovik@seniornorge.org.

Vi ønsker en riktig god sommer og ser frem til å høre om du vil melde deg på i dette spennende og fremtidsrettede vervekonseptet.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter