4500 Coronadøde – «Det räcker nu Tegnell!»

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Mer enn 4500 Coronadøde i Sverige! Dette kan på ingen måte rettferdiggjøres. De ansvarlige, med smittespesialist Anders Tegnell i spissen, må på et tidlig tidspunkt ha sett at deres strategi ville føre til katastrofale resultater. Det sier nok om dette at 4500 Coronadøde i Sverige er mer enn 3 ganger de andre nordiske landene har til sammen!

Vi kan overhode ikke forstå at verdens helseorganisasjon (WHO) tar Sveriges Coronastrategi i forsvar. De må vel kunne lese tall de også – og tallenes tale er klare nok!

Det har forundret oss at det ikke tidligere er reist en storm av protester fra fagfolk og folk flest mot strategien som er valgt. Den går som kjent ut på å begrense de smitteregulerende tiltakene og la smitten spre seg i befolkningen. Således skulle det utvikle seg en flokkimmunitet som i sin tid skulle dø hen. Underveis har ikke de svenske myndighetene greid å beskytte de mest sårbare, de eldre. Dette er en hovedårsak til de enormt høye dødstallene. Nylige undersøkelser viser at utvikling av antistoffer i befolkningen knapt er registrerbar!

Det er vanskelig å la være å se strategenes valg som usedvanlig kaldt og kynisk. Fremtidig flokkimmunitet prioriteres selv om prisen for dette er mer enn 4500 Coronadøde. En uhørt pris for en fremtidig flokkimmunitet som det ser ut til å være vanskelig å realisere. Likevel har noen forskere med professor Tom Britton i spissen, gjort beregninger som innebærer at spredningen av Coronaviruset i Sverige vil kunne være stoppet allerede midt i juni måned. Vi tror det ikke før vi får se det!

Selv om de i Sverige skulle nå målet om flokkimmunitet, så har de uansett mislykkes. Det ligger igjen mer enn 4500 Corona døde. Det kan ikke ties ihjel og det kan ikke bortforklares!

Det synes ikke at Anders Tegnell har forstått alvoret i disse katastrofale dødstall selv om han tar «begrenset» selvkritikk. Prestisje kan gjøre blind! Men nå ser det ut til at opinionen begynner å våkne!

Den anerkjente professoren Hugo Lagercrantz, nå redaktør for et vitenskapelig tidsskrift som utgis ved det Karolinske Institutt, krever at Anders Tegnell og sosialminister Hallengren stilles til ansvar. «Det räcker nu!» sier han og krever at Tegnell og Hallengren må gå av! 

Den svenske statsministeren har vært merkelig passiv selv om han har gitt uttrykk for forferdelse over det som har skjedd. Unnlatelsessynd er det noe som heter.

Vi håper at våre svenske venner tar nødvendige grep og får kontroll på smittespredningen. Vi skal være forsiktig med å fortelle svenskene hvordan, men kan likevel ikke dy oss for å si som president Roosevelt en gang sa: «LOOK TO NORWAY!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter