60 år voksen ungdom!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I et tidligere innlegg i SENIORAVISA har vi spurt om det ikke er på tide å redefinere aldersdefinisjonene. Vi blir stadig eldre og sprekere enn alderen tidligere skulle tilsi. Vi har sett for oss følgende nye aldersdefinisjoner: 60 år – voksen ungdom, 70 år-voksen, 80 år-godt voksen og 90 år-senior. Christin Engelstad som er karriererådgiver har også tanker om dette. Les hva hun skriver:

Nærmer du deg 60, men føler deg både yngre og sprekere enn alderen skulle tilsi? Da er du ikke alene. Ifølge en undersøkelse både føler og fremstår hele seks av ti over 50 år seg som yngre enn hva fødselsdatoen tilsier. Men er du på jobbsøk eller vurderer å bytte beite, kan dette selvbildet bli utfordret.

Til tross for at aldersgrensene i norsk arbeidsliv ble hevet til 70 og 72 år i 2015, ligger Norge nest lavest i OECD-landene når det gjelder ny-ansettelse av seniorer. At vi skårer nest høyest når det gjelder eldre arbeidstakeres ansettelsesvarighet, bør ikke få være en hvilepute. Tidligere har alderdommen vært definert til etter 65 år. I dag mener aldersforskere at tiden som middelaldrende strekker seg lengre, og at alderdommen ikke starter før i midten av 70-årene.

At dagens ledere i offentlig og privat sektor ikke henger med på aktuell forskning og villet politikk, avsløres i Norsk seniorpolitisk barometer. Her betegner lederne folk som eldre i arbeidslivet ved 56 år og 4 måneder. Kvalifiserte kandidater som har fylt 58 år nøler de med å innkalle til intervju. Å endre holdningene til seniorer i arbeidslivet tar tid, men er helt nødvendig. Er du senior på jobbsøk i dag, har du ikke tid til å vente på en ny tid. Heldigvis er det flere grep du kan ta for å styrke din ansettelsesbarhet og beholde troen på deg selv i prosessen.

For det første er det viktig at du innstiller deg på at det ofte tar lenger tid å lande en jobb som senior. For det andre bør du sørge for å få støtte til å holde selvtilliten oppe. Mange seniorer som har måttet foreta et jobb-bytte har slitt med dårlig selvtillit i lengre tid i ny jobb, ifølge forskning.no.

Det finnes mange gode grunner til å ansette godt voksne arbeidstakere. Følgende eksempler kan du gjøre til dine egne:

  • Alder gir fortrinn i jobber der erfaring og ekspertise er viktig
  • Forskning tyder på at eldre typisk er mer lojale arbeidstakere, altså de bytter jobb sjeldnere
  • En er mer hjelpsomme ovenfor kolleger, mindre utsatt for ulykker og bedre på å mestre stress
  • Man løser oppgaver som krever erfaringsbasert kunnskap bedre.
  • Seniorer skårer høyere enn alle andre aldersgrupper på arbeidsglede
  • Eldre arbeidstakere er ofte mer opptatt av hva de kan bidra med til bedriften, enn hva de selv skal få ut av det

 

Christin Engelstad, karriererådgiver

Kilde: seniorpolitikk.no

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter