600 000 nordmenn – 14 % av folket er ikke-digitale!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Dette er et spørsmål som vi har engasjert oss i og skrevet flere innlegg i SENIORAVIS. Vårt inntrykk er at dette er et spørsmål som ansvarlige myndigheter ikke har villet engasjere seg i. Det er mange som har trodd at spørsmålet om digital kompetanse, skulle kunne løses gjennom opplæring, eller slått seg til ro med at det ville løse seg over tid etter hvert som de eldste dør.

Det første var en feilvurdering. De aller eldste som fortsatt er ikke-digitale lar seg vanskelig motivere til å kjøpe seg dyrt datautstyr og ta nødvendig opplæring. Vi fikk en forståelse for dette etter å ha telefonintervjuet 592 av våre medlemmer for 3 år siden. Andelen ikke-digitale den gang var vel 40%. Den er den samme i dag, så her har det ikke skjedd meget.

Den andre vurderingen er utvilsom riktig, men det vil ta langt lenger tid enn det myndighetene har forestilt seg – det ville ikke bli 2 – 3 år, det ville bli 15 – 20 år!

Det som for øvrig er et faktum som man må forholde seg til, er at ingen lar seg presse eller tvinge til å banke på den digitale porten for å komme inn!

Det er med stor interesse vi leste et innlegg i ABC-nyheter av den 14. desember.

Vi ser at Kunnskapsdepartementet ved Kompetanse Norge har gjort en undersøkelse med noe uventede resultater. Vi har vært for beskjedne når vi ved tidligere anledninger har regnet med at det er 400.000 ikke-digitale i Norge. Følgende fremgår av undersøkelsen:

14% av befolkningen, eller 600 000 nordmenn, bruker ikke internett, smarttelefon, datamaskin eller nettbrett.

Undersøkelsen viser for øvrig at andelen ikke-digitale de siste årene har sunket fra 24 til 14% av totalen. Betviler ikke disse tallene, men den forbedringen har ikke funnet sted blant de aller eldste. Vår erfaring er at andelen ikke-digitale over 80 år er stabilt så høy som 87 – 88 % og litt under 40% for de mellom 70 og 80 år.

En annen interessant opplysning er at kun en av tre i undersøkelsen ikke har noen erfaring med å finne informasjon på offentlige nettsider. Sju av 10 svarer at de aldri har fylt ut et nettskjema.

Vi er fullt ut innforstått med at det norske samfunn i hurtig tempo fulldigitaliseres. Det som er vårt anliggende, er at omleggingen skjer på en hensynsfull måte. I denne forbindelse skulle vi tro det må være riktig at analoge løsninger som de ikke-digitale kan bruke, opprettholdes, og at noen får ansvar for at dette skjer!

Det synes som om dette er en «varm potet» som ingen vil ta i!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter