Aktuell profil Gunnar Listerud (76)

Statsviter Gunnar Listerud  er født og bosatt i Våler kommune. Han er utdannet cand. polit. med fagene statsvitenskap (internasjonal politikk) som hovedfag, historien som mellomfag og engelsk grunnfag.

Han har i mange år arbeidet i Forsvarsdepartementet med norsk sikkerhetspolitikk. Han har også vært hovedlærer ved Forsvarets Høgskole og vært 4 år i Brussel der han arbeidet ved  Norges delegasjon til NATO.

Gunnar Listerud er en samfunnsengasjert mann og har de senere årene skrevet kronikker i Moss Avis om aktuelle samfunnsspørsmål. Noen av disse er også publisert i SENIORAVISA.

Han er opptatt av utviklingen av den norske samfunnsmodellen som er basert på likhet, små klasseforskjeller og solidaritet. Han ser at denne modellen er truet av en utvikling som ser ut til å gå i retning av en større favorisering av individet på bekostning av fellesskapet.

Onsdag den 5. februar vil han være foredragsholder under SENIOR NORGE Østfold sitt temamøte på Gleng i Sarpsborg. Temaet er: «Forskjells-Norge – hvor bærer det hen?»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter