Aktuell profil – Signe Øye (74)

Signe Øye er opprinnelig vestlending, født i Nord-Aukra kommune i Møre og Romsdal. Nå bor hun i Knapstad i Østfold. Hun er pensjonist og nyvalgt leder i Eldrerådet til storkommunen Indre Østfold kommune.

Hun var ansatt som sekretær i Spydeberg kommune, teknisk drift, i 1974 – 1990. Så var hun personalkonsulent i Hobøl kommune i 1990 – 1993.

Hun er først og fremst kjent som en dyktig og anerkjent politiker, både fra rikspolitikk og lokalpolitikk. Hun var representant for Arbeiderpartiet på Stortinget i hele 16 år, i tiden 1993 – 2009. Så har hun vært medlem av både kommunestyre og formannskap I Hobøl kommune.

I tillegg til dette har hun opp gjennom årene hatt en rekke offentlige verv.

Nå går hun altså på nye utfordringer som leder av Eldrerådet i Indre Østfold kommune. I den egenskap skal hun og sitt råd synliggjøre og ivareta interessene til de eldre i kommunen. Et viktig mål er å gjøre Eldrerådet og dets virksomhet kjent for folk flest.

Les gjerne Signe Øyes innlegg på annen plass i denne utgave av SENIORAVISA.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter