Alderdom er ingen sykdom!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vi hører ofte om overmedisinering på sykehjem – om neglisjering av de eldres behov – om uverdige forhold på sykehjem. Det er skammelig og hjerteskjærende.

Men det er en annen skammelig og hjerteskjærende situasjon, som ikke er synlig i samfunnet – underbehandling av eldre på sykehusenes akuttmottak. Spesialsykepleier Guro Brustad har i sin mastergrads oppgave sett nærmere på, hvordan eldre med ulike grad av skrøpelighet vurderes klinisk i akuttmottak. Mere enn 80 prosent av alle sykehusinnleggelser av eldre over 80 år er akuttinnleggelser. Ingen aldersgruppe skader seg oftere eller trenger akutt helsehjelp oftere.

Når en skadet eldre person kommer til akuttmottaket blir de, som alle andre, klinisk vurdert og Guro Brustad mener, at vurderingskriteriene er preget av alders diskriminering. Selve kulturen på akuttmottaket nedprioriterer den eldre pasient, fordi akuttmedisin først og fremst handler om skadene på de yngre pasientene. Skrøpelige eldre kan lett bli klassifisert som «ikke hørende til der». Manglende geriatrisk kompetanse kan også være en medvirkende årsak til underbehandlingen.  

For å hjelpe sine kollegaer i akuttmottak og også i hjemmetjenesten, har Guro Rustad fremhevet 10 bud som er viktig i vurderingen av eldre pasienter. Det viktigste, som det syndes mest imot er, at man tror at alderdom og sykdom hører sammen. For alder kan vi ikke behandle, men vi kan behandle sykdom. Et annet bud er «Du skal ikke tro at kronologisk og biologisk alder er den samme». Et tredje og kanskje det viktigste budet er «Du skal ikke diskriminere noen å grunn av alder».

Guro Brustads masteroppgave har avdekket et skjult problem i akuttmottakene på landets sykehus. Det er å håpe at hennes masteroppgave med de 10 bud til personalet kommer til å gjøre en forskjell.

HER ER DE 10 BUD

  1. Du skal ikke tro at alderdom og sykdom er det samme
  2. Du skal ikke tro at kronologisk og biologisk alder er det samme
  3. Du skal ikke tro at unge og gamle kropper fungerer på samme måte
  4. Du skal ikke diskriminere noen på grunn av alder
  5. Du skal ikke tro at alle gamle er geriatriske pasienter
  6. Du skal ikke overse uspesifikke og atypiske symptomer
  7. Du må gjenkjenne akutt funksjonssvikt
  8. Du må gjenkjenne delirium (akutt hjernesvikt)
  9. Du skal ikke undertriagere det geriatriske traumet
  10. Du skal bidra til verdig avslutning og lindring ved livets slutt

 

Agnete Tjærandsen

Fungerende leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter