Bank uten internett – eksempel til etterfølgelse!

Trykk på overskriften eller bildet for å se hele innlegget!

 

Vi har vært og er sterkt opptatt av de vel 400.000 mennesker i Norge som ikke henger med i den digitaliseringsprosessen som pågår. Det er vår erfaring at dette problemet ikke lar seg løse med opplæring siden motivasjonen i denne gruppen for å komme seg på nett, er praktisk talt fraværende. Vårt primære standpunkt er at disse må tilbys tilfredsstillende analoge løsninger.

Dette er omhandlet i annet innlegg i denne utgave av SENIORAVISA – «Makter vi å hjelpe de som står igjen på perrongen?». Vi viser også til innlegg i SENIORAVISA den 14. oktober 2019 – «Mangel på digital kompetanse – et seiglivet problem!»

For vel 3 år siden ble vi invitert til DnB for å gi våre synspunkter på et stort prosjekt de arbeidet med. Banken hadde nedlagt en rekke filialer og hadde i den forbindelse «oppdaget» at de hadde en stor del kunder som ikke hadde digital kompetanse og som ikke var på nett. Målet for deres prosjekt var ambisiøst, alle skulle på nett!

Vi ga blant annet uttrykk for vår egen erfaring om at gruppen «ikke-digitale» var meget vanskelig å motivere. DnB valgte å gjennomføre sitt prosjekt. Etter to år og ha brent av noen millioner kroner på prosjektet, måtte de erkjenne at de fortsatt hadde 60.000 «ikke-digitale» kunder. Prosjektet ble skrotet. Banken måtte erkjenne at problemet ikke lot seg løse med opplæring. Og hva så!

Banken tok noen viktige beslutninger. Digitaliseringsprosessen skulle fortsette, men samtidig skulle de sørge for at de «ikke-digitale» kundene skulle tilbys et sett med fullgode analoge løsninger. Dette er helt i samsvar med vår oppfatning – erkjenne at vi har et stort antall mennesker som aldri vil komme seg på nett og sørge for at disse likevel blir betjent på en anstendig og tilfredsstillende måte.

Resultatet av bankens beslutninger foreligger nå. De har utarbeidet et sett med analoge løsninger som gjør at ingen kunde er avhengig av å kunne bruke de digitale løsningene. Her er hva banken skriver til sine kunder:

«Vi har gode digitale banktjenester til deg. Men hvis du ønsker å betale regninger og sjekke saldo uten bruk av internett, kan du fremdeles få brevgiro, avtalegiro, kontofon/telegiro og benytte våre SMS-tjenester. I heftet «Bank uten internett» finner du mer informasjon om dette!»

Informasjonsheftet er enkelt og greit utformet i et forståelig språk. Det omfatter beskrivelse av hele settet med analoge tjenester som banken tilbyr. Og skulle ikke det være nok, så har banken også opprettet en egen telefonlinje til bruk for de «ikke-digitale» kundene.

Vi har ikke kjennskap til hva andre virksomheter, private eller offentlige, har gjort av tilsvarende tiltak, men det skulle det vært interessant å vite mer om! DnB sin anerkjennelse av gruppen «ikke-digitale» kunder og deres tilbud om tilfredsstillende, analoge løsninger til denne gruppen, er etter vår oppfatning et eksempel til etterfølgelse!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter