Benmargskreft – kostbare medisiner!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Hvert år er det rundt 450 nordmenn som får benmargskreft, en sykdom som ofte har en dødelig utgang. Det finnes helbredende og livsforlengende medisiner, men de beste medisinene er ikke tilgjengelig for norske sykehus. Medisinene er vurdert å være for dyre.

Dette ble belyst i NRK kveldsnytt søndag 21. juni.

Det er et beslutningsforum som vurderer medisinene og tar stilling til hvilke medisiner som prismessig ligger innenfor det forumet mener de kan anbefale. Lederen for rådet, Stig A. Slørdahl sier at de ikke kommer utenom at de i helsevesenet, som innenfor andre områder, vil måtte prioritere. De står overfor noen særdeles ubehagelige valg. For noen innebærer valgene forskjellen mellom å leve noe lenger eller forskjellen mellom liv eller død.

En forsker peker på det at det for tiden er 11 av de beste medisinene som ikke er tilgjengeligefor norske sykehus, fordi de er vurdert å være for dyre. Forskeren hevder at dette er medisiner som ville kunne helbrede eller forlenge pasientene liv med inntil 4 år. Det blir også ofte slik at det er de billigste minst effektive medisinene som blir valgt og at det er de beste og dyreste medisinene som blir valgt bort.

Ingen misunner beslutningsforumet når det gjelder ansvaret for å avgjøre hvilke medisiner som er for dyre, når vi tenker på hvilke konsekvenser valgene har. Det som hører med i bildet, er at vi har de ekstra millionene som trenges.

Vi har nylig besluttet å bruke 400 milliarder kroner på forskjellige tiltak i forbindelse med Corona viruset. Når vi kan ta ut et slikt beløp, skulle vi ikke da ha råd til å hente ut de millioner kroner som er nødvendig for å gi 450 pasienter med benmargskreft den aller beste behandling som er tilgjengelig?

Det kan være at det er nødvendig med en grense for hva vi må akseptere av pris. Grensen må i så fall ligge høyt. Vi har råd til å være rause når det gjelder liv eller død!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter