Bli bedre kjent med Senioravisa

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vi vil gjerne legge til rette for at våre mange nye lesere lett skal kunne finne frem og bli fortrolig med SENIORAVISA. Samtidig tror vi at følgende informasjon også kan være nyttig for de som allerede har vært lesere en tid. 

SENIORAVISA er konstruert slik at det skal være meget lett å finne frem. Tilbakemeldinger vi får, forteller at vi må ha truffet ganske bra. Siden starten i 2015 har vi hatt stigning i antall besøk hvert eneste år. Forrige år nådde vi 58.277. Inneværende år gjør vi et kvantesprang. Det ser så langt ut som vi kommer til å passere 75.000 besøk!

Takk til våre lesere for oppmerksomheten og velkommen til alle de mange nye!

 

Tilgang

Direkte tilgang til SENIORAVISA: www.ostfold.seniornorge.org

 

Formål

Da vi etablert vår nettside i 2015, var hensikten å ha et medium hvor vi samlet sentrale opplysninger om vår forening. Vi fant fort ut at vi kunne bruke nettsiden til å utgi en avis. Slik begynte SENIORAVISA. Den drives som en ukeavis med utgivelse hver mandag morgen kl. 0900. SENIORAVISA inneholder alt mulig stoff som de eldre kan ha interesse av, lokale nyheter og samfunnsaktuelle spørsmål. En betydelig del av stoffet har karakter av også å være av riksinteresse.  Vi har som mål å være best på seniorinformasjon.

Vårt primære målområde har vært Østfold, men vi har etter hvert fått en leserkrets som går langt ut over dette området, ikke bare i Norge, vi har også lesere fra andre land! Målgrupper er egne medlemmer, seniorer og mennesker som har interesse for eldre og deres interesser.

 

Senioravisa – innhold og funksjoner

Øverst på førstesiden finnens en menylinje: hjem – om oss – fordeler – innlegg – aktiviteter-datahjelp. Trykk på en av disse, og man kommer inn i et saksområde.

Førstesiden inneholder 8 nye innlegg. For hvert innlegg er det et bilde og en innledning. Trykk på bildet, overskriften eller «les mer», så kan man se hele innlegget.

Innleggene kan være produsert av redaksjonen eller av lesere av avisen. Det er forskjellige faste spalter: leserinnlegg – legespalten –  datahjelpen –  Østfoldhumor –  gratulasjoner

Hvis man ønsker å se innlegg fra tidligere utgaver, trykker man på den blå linjen nederst på førstesiden «se alle innlegg». Da kommer det opp en side hvor alle innlegg i SENIORAVISA ligger i kronologisk rekkefølge tilbake helt fra starten.

Alle innlegg finnes under «Arkiv». Det finnes øverst ut til høyre på den siden som kommer opp når man trykker på «innlegg» i menylinjen øverst på førstesiden. Trykk så på «velg kategori» og alle valgmulighetene kommer frem.

 

Annonseplasser

SENIORAVISA inneholder 13 – 16 annonseplasser som vi leier ut til 12 måneders avtaler. Dette er foreningens viktigste inntektskilde.

 

Distribusjon og abonnement

SENIORAVISA er tilgjengelig for alle. Abonnement er ikke nødvendig og avisen er gratis! Hver mandag før kl. 0900 går det ut en oversikt over ukens nye innlegg i avisa til alle våre medlemmer og alle eksterne som vi har på våre distribusjonslister.

Det er inspirerende å  få arbeide med SENIORAVISA. Det er nok av utfordringer. Hver eneste uke skal vi produsere og presentere nytt, aktuelt stoff som er interessant for våre lesere. Vi skal «legge oss i selen» for å videreutvikle vårt aviskonsept slik at vi skal kunne tilby våre lesere en enda bedre avis.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter