Bussjåfører og tanker om lønnsdannelse

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 

Leserinnlegg v/Arne Bruusgaard

Bussjåførene ønsker industriarbeiderlønn. Det er da klart som “blekk”. Alle ønsker seg industriarbeiderlønn – fordi det er den som Fellesforbundet har utpekt som standarden for hva som er en akseptabel lønn. Sykepleiere, renholdsarbeider, kantinepersonell og ambulansepersonell for den slags skyld skuler hen til dette nivået.

Jeg er ikke imot at folk skal ha en lønn man kan leve av. Nå er det også en relativ sak. Noen lever veldig bra med dagens bussjåfør-lønn, mens andre lever dårlig med en lønn som er det dobbelte. Det problematiske er at lønnsdannelsen slik Fellesforbundet argumenterer i hovedsak ikke reflekterer jobbrisiko og utdanning.

En bussjåfør har et ansvar i den forstand at han frakter mange personer på en buss. Men, det kreves ikke høy utdanning over mange år. Det holder med utvidet sertifikat og et kurs.

En industriarbeider har en utdanning som tar flere år og som hele tiden må vedlikeholdes med sertifikater og annen utdanning. Det finnes selvfølgelig dem med mer trivielle jobber også der, men de tjener mindre. Antallet industriarbeidere går nå ned til fordel for teknologi. Trenden er at industriarbeidere er i ferd med å bli høyt kvalifiserte teknikere fremfor den tradisjonelle “jernarbeideren”.

I tillegg er industriarbeideren ofte ansatt i mindre sikre jobber enn bussjåføren. Det er riktig at det foregår en “privatisering” av busselskaper i form av etablering av AS’er. Men, jobbsikkerheten er normalt høy – fordi de ansatte får med seg en rekke goder fra de gamle selskapene.

Noen ganger blir ett AS kjøpt av et annet AS – og det samme gjelder da. Ikke så med for eksempel verftsarbeidere som er avhengig av nye ordre. De må belage seg på permitteringer og konkurser. Det samme gjelder andre typer eksportbedrifter.

Kravene om industriarbeiderlønn blir på denne måten en offentlig ansatt-referanse der målet må være lik lønn for alle. Eller SVs drøm: «Ingen skal tjene under gjennomsnittet!!

Glem utdanning og risiko. Det hører ikke hjemme i et solidarisk samfunn.»

 

Arne Bruusgaard

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter