Corona-bremsene fortsatt på!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Det er ikke så lett å planlegge når man samtidig må forholde seg til noe nytt, uforutsigbart som Coronaviruset. Vi hadde lagt opp møteplan for første halvår, men det gikk ikke helt etter planen. Vi fikk avviklet temamøter i januar og februar og vårt årsmøte i mars. Så kom Coronaviruset, Norge ble stengt av og vi måtte avlyse temamøtene som var planlagt for april, mai og juni!

Vi håpet vi skulle få tilstrekkelig kontroll på Corona-banditten til at vi skulle kunne avholde våre månedlige møter for 2.halvår og la opp en møteplan for det. Det første møte skulle vi ha i Skoggaten omsorgsboliger i Moss den 2. september– altså knapt en måned til.

Vi er i en periode hvor Coronaviruset fortsatt er på fremgang verden over. Her i Norge er vi i en situasjon hvor vi nylig har hatt smittespredning lokalt og på Hurtigruta. Så ser vi at åpningen av Europa, hvor stort sett alle har fått adgang til å reise til alle land, Det får den konsekvensen vi advarte mot. Smittespredningen øker, og noen land har begynt å stenge igjen på nytt!

Risikoen for en ny smittebølge er åpenbart til stede!

I denne situasjonen har vi funnet det riktig å avlyse møtet i Moss 2. september. De som ville kommet til oss, er alle eldre i risikogruppe og det er også vi som arrangerer. Med hensyn til de øvrige møtene som står på planen for 2. halvår, så vil vi se an utviklingen. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende Coronabegrensninger!

Våre månedlige temamøter er en av våre to hovedaktiviteter. Vi er på vegne av våre medlemmer og andre interesserte lei for at vi i en periode ikke har kunnet gjennomføre møtene. Nå avlyser vi altså møtet 2. september og situasjonen for resten av året er uviss. Vi skal etter beste evne forsøke å holde våre medlemmer og andre interesserte orientert.

Våre medlemmer blir orientert ved Epost for de som er på nett og ved SMS for de andre.

Vi er så heldige at vi har SENIORAVISA. Det er den andre av våre to hovedaktiviteter. SENIORAVISA gjør det mulig for oss å holde løpende kontakt med våre medlemmer og andre interesserte. Den kommer fortsatt med ny utgave og 8 nye innlegg hver eneste mandag.

– Så følg med på SENIORAVISA, www.ostfold.seniornorge.org, og få siste nytt!

Verdien av SENIORAVISA kan vi måle i antall besøk. Hittil i år har vi hatt over 5.000 besøk hver eneste måned, også i feriemåneden juli, og ligger godt over fjoråret. Holder vi frem slik, ender vi opp med over 65.000 besøk for året – all time high!

Vi takker våre lesere for interessen og tilliten de viser oss!  Og så får vi se frem til den dagen vi har tatt full kontroll på Corona-banditten og fjernet begrensninger vi har måttet leve med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter