Coronaen avslører mangelfull integrering!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har gjort noen erfaringer etter at Coronaviruset har tvunget seg til en plass i våre liv. Det oppsto en situasjon vi ikke var forberedt på, selv om det var varslet at et ukjent virus var på vei fra Kina. En pandemi var i ferd med å utvikle seg.

Vår regjering reagerte raskt og inviterte det norske folk til dugnad. Strategien for å hindre smittespredning var å innføre streng håndhygiene og begrense kontakten mellom folk. Det medførte forøvrig en nærmest full nedstenging av Norge. Det ble slutt på idrettsarrangementer, møter og reiser. Barnehager, offentlige kontorer og skoler ble stengt.

Dette var en stor belastning for det norske samfunn, men folk stilte opp og vi fikk en rimelig bra kontroll på smittespredningen.

Det som tidlig ble klart, var at innvandrere var overrepresentert blant de som ble smittet. Omtrent 15% av befolkningen er født utenfor Norge. Det at de så langt representerer vel 40% av de som har vært innlagt på sykehus, viser at overrepresentasjonen er betydelig!

Det kan være flere årsaker til dette. En kan være at innvandrerne bor tettere alltid med folk nær seg. Dette er en sikker forutsetning for smittespredning. Bryllupsfester med 200 deltagere er ikke i samsvar med smittebegrensningsreglene og har bidratt til store smittetilfeller.

Et annet forhold kan være språk og språkforståelse. Det er prisverdig at de norske myndighetene sender ut informasjon på forskjellige språk, men det er ikke sikkert de når frem for det. Innvandrere har ofte begrenset kjennskap til og forståelse for hvordan det norske samfunn fungerer. Hvordan de oppfatter informasjon kan påvirkes av dette.

I Fredrikstad har vi igjen hatt et større smitteutbrudd i det somaliske innvandrermiljø. Av 85 som var til stede under en minnestund, ble 70 smittet. Har de ikke fått beskjeden om å unngå større forsamlinger? Har de ikke forstått informasjonen de har fått? Eller er de rett og slett ikke lojale overfor myndighetenes smittebegrensningstiltak? 50 deltagere er oppgitt som maksimum ved begravelser.

Samtidig ser vi at en religiøs rumensk gruppe har leid et menighetshus i Lyngdal hvor de har hatt møter med inntil 100 deltagere. 43 nye smittetilfeller etter siste møte. Saken er politianmeldt!

Innvandrerne har vært tilbakeholdne når det gjelder testing. Det samme når det gjelder smittesporing hvor det ikke har vært uvanlig at de har vegret seg for å hjelpe til. De er engstelige for å bli betraktet som tystere!

Dugnad er noe man deltar i frivillig for å hjelpe til uten at man selv får noen belønning –  det er å «stå opp» for felleskapet. Dette forstår de fleste nordmenn, men ikke nødvendigvis folk som kommer fra andre kulturer.

Innvandrere ofte kommer fra kulturer hvor de nødvendigvis ikke har samme tillit til sine myndigheter som vi har til våre. Tillit og lojalitet overfor våre myndigheter er en av grunnpilarene i vårt samfunn som gjør det mulig å oppnå resultater i felleskap!

Skal vi lykkes med integreringen, og få alle med på laget, må vi komme vesentlig lenger enn vi har kommet i dag. Den aller viktigste forutsetningen for å lykkes er at innvandrerne lærer seg skikkelig norsk. Tilfredsstillende norskkunnskaper burde være en forutsetning for å få norsk statsborgerskap. Så må vi få innvandrerkonene vekk fra kjøkkenbenken og ut i samfunnet. Vi skulle gjerne se mange flere av dem i jobb!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter