Coronaen – den andre bølgen er her!

– Trykk på oversikten, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det var en gang ved årsskiftet vi første gang hørte om en ny, ukjent virus som spredde seg med stor hastighet i en by som heter Wuhan i Kina. Det gikk ut varsler om at viruset kunne utvikle en pandemi – en verdensomspennende epidemi!

Vi forstod at dette også gjaldt oss da vi fikk hjem en gruppe skiturister som hadde vært på barbesøk i Østerrike. Varselklokkene ringte og vår regjering iverksatte en rekke smittebegrensende tiltak og «stengte» Norge.  Ikke alle tiltak ble forstått og var ikke populære, men folk flest var lojale overfor regjeringen og tiltakene. Forbausende hurtig fikk man kontroll på smittespredningen.

Pandemien ble behandlet på forskjellig måte i de enkelte land. Statsledere i store land som USA, Brasil og Storbritannia valgte å bagatellisere pandemien ved å beskrive den som ikke noe mer enn en vanlig influensa. Dette har vært til liten hjelp for de som har hatt jobben med å få folk flest til å forstå og etterleve de smittebegrensende tiltak som har vært lansert. Så har da også resultatene vært urovekkende – mange smittede og høye dødstall. I USA har man for lengst passert 200.000 Corona-døde. Dette er mer enn tapet av amerikanske soldater i Vietnam krigen!

Vi har tidligere gitt den norske regjering honnør for den jobben de har gjort. Etter noe mer enn et halvt år har vi registrert 278 Corona-dødsfall. I forhold til andre land er dette et meget lavt tall. Vi kan bare se over grensen til vår nabo Sverige. Der har di hatt en annen strategi enn vår. Det er mulig at tanken om folkeimmunitet ved å la viruset spre seg, kan vise seg å være riktig, men prisen så langt er mer enn 5 900 Corona-døde!

Vi så for oss at regjeringen ville måtte komme til å bli utsatt for stort press for å gjenåpne Norge etter hvert som vi fikk kontroll på smittespredningen. Vi, og mange andre advarte mot en for tidlig gjenåpning. Og hva skjer så?

Samtidig med at vi lemper på våre reisebegrensninger, så gjenåpner hele Europa. Alle kan igjen reise fritt dit de måtte ønske.

– Dette måtte gå galt!

Etter en liten pustepause fikk vi oppleve en økning av smittespredning og nye dødsfall, – som en rekyl. Nå er smittesporingen mer krevende enn i første fase. Det er flere smittetilfeller og de er mer eller mindre tilfeldig spredd.

Våre myndigheter sier vi fortsatt har rimelig bra kontroll. Det gjenstår å se hva dette vil si!

Når det gjelder de øvrige landene i Europa, så ser det ikke slik ut. Det ser ut som smittespredningen er helt ute av kontroll, og at de må stenge og begynne helt på nytt igjen!

Hele Europa er nå «rødt» og avstengt! Den andre bølgen er her!

Vi må innstille oss på at vi kommer til å leve med Corona-viruset enda en tid. Kan det være for optimistisk å regne med at vi har gjenvunnet kontrollen innen utløpet av 2021?

Dette avhenger av flere faktorer. Først og fremst må vi etterleve de til enhver tid gjeldende smitte-begrensninger, og så blir det nok vaksine som redder oss ut av knipen! Det var slik vi fikk kontroll på polioen på 50-60-tallet!

Et utall forskere over hele verden deltar i tidenes rotterace for å få ferdig en effektiv, godkjent vaksine. Utrolig nok ser det ut til at godkjent vaksine vil kunne bli klar allerede i løpet av inneværende år.

Da gjenstår å få distribuert vaksinen og få gjennomført en vaksinering av folk flest!

Det blir spennende tider!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter