Coronaen – fra galt til verre!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi visste det – kampen mot Coronaen er ikke slutt. Den har så vidt begynt! Iveren etter å kansellere smittereduserende begrensninger, har kostet dyrt. Den andre smittebølgen velter inn over Europa og oss. Situasjonen synes helt ute av kontroll. Mest kritisk synes det å være når det gjelder sykehuskapasitet. I noen land er det full kollaps. Der redder man seg så langt med å flytte pasienter fra sykehus til sykehjem hvor et er ledig plass fordi det er så mange eldre som har dødd. Så har vi de som blir flytransportert fra et land til Tyskland, hvor det fortsatt skal være ledig sykehuskapasitet.

Coronaen har fått en slik utbredelse at smittesporingen begynner å synes helt håpløst. Effektiv smittesporing er et av de viktigste midler i smittebekjempelsen. Vi har lenge slått oss på brystet og vært godt fornøyd med å kunne holde et relativt lavt smittenivå og et lavt antall dødstilfeller! Våre myndigheter har gitt befolkningen ros for at de for det meste lojalt har fulgt opp om smittevernstiltakene. Samtidig har de gitt uttrykk for at de har hatt bra kontroll.

Denne situasjonen har endret seg brått. Vi har fått en rekke store smitteutbrudd. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim er det innført lokale skjerpede begrensninger. Det samme gjelder også lokale tiltak andre steder. Myndighetene har i hovedsak innskjerpet allerede gjeldende bestemmelser. Det å unngå kontakt med andre mennesker og fortsette med god håndhygiene er myndighetenes hovedbudskap. Skulle økningen i smitteutbruddene fortsette kan det ikke være langt til at det også blir innført nye nasjonale tiltak!

Konsekvensen for oss av den nye bølge med smitteutbrudd, er at vi nå må kansellere nok et møte, sesongavslutningsmøte som skulle vært holdt i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 2. desember.

Som sist forholder vi oss til følgende:

  1. Vi kan ikke utsette våre medlemmer og andre møtedeltagere for unødvendig smitterisiko. Praktisk talt alle våre møtedeltagere er i risikogruppe
  2. Vi stiller oss lojalt bak og støtter myndighetenes smittebegrensende tiltak
  3. Vi er lojale overfor føringer gitt av Senior Norge sentralt

Vi beklager at vi har måttet avlyse enda et møte. Samtidig ser vi for oss en høyst usikker fremtid. Krigen mot Coronabanditten blir neppe vunnet før effektiv vaksine er tilgjengelig! Kan almen vaksinering gjennomføres i løpet av første halvår 2021, skal vi være godt tilfredse!

I mellomtiden vil vi gjennom SENIORAVISA holde medlemmer og andre lesere orientert gjennom nye utgaver og nytt stoff hver eneste mandag. Følg med oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter