CORONAEN – nå kan vi ikke være ettergivende!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senere Coronautbrudd tyder på at grupper i befolkningen ikke kjenner godt nok til at vi har en smittevernlov og at vi for tiden har innført en rekke smittebegrensende tiltak. Ellers så gir de ganske enkelt blaffen! De unnlater til tider, demonstrativt å følge «kjørereglene»!

I første fase av Corona-angrepet gjorde den norske regjering det meste riktig! Folk flest fulgte regjeringens regler for smittebegrensning, og vi fikk snart en relativ bra kontroll på smittespredningen.

Nedstengingen av det norske samfunn medførte store belastninger for deler av næringslivet og for befolkningen generelt. Presset på myndighetene for å gjenåpne og avvikle smittebegrensende tiltak, ble etter hvert så stort, at myndighetene ga etter. En del av tiltakene ble avviklet, blant annet begrensninger på reisemuligheter.

Dette skjedde samtidig med at de fleste land i Europa lettet på sine reisebegrensninger. Med ett var hele Europa i praksis åpent for alle. Vi uttrykte vår mening om at gjenåpningen kom alt for tidlig. Mange har tydeligvis tatt gjenåpningen som et tegn på at slaget mot Coronaen var over!

Plutselig var det ikke så viktig å vaske hendene og heller ikke å holde avstand!

Antall rapporterte smittetilfeller økte umiddelbart. Til bekymring og etter hvert til forferdelse da vi fikk noen store smitteutbrudd i til dels avgrenset bestemte miljøer. Indre Østfold var først ute, deretter Mosseregionen, så kom Sarpsborg og Fredrikstad. Vi vil også nevne grottepartyet i Oslo som kunne endt med en stor katastrofe! Til sist har vi fått en stor smittespredning i Bergen som har gjort innskjerping av smittebegrensende tiltak nødvendig.

I de berørte kommunene arbeides det intens med smittesporing slik at de kan få satt de i karantene som har vært i kontakt med smittede personer. Det er i løpet av de måneder som er gått, blitt bygget opp både kapasitet og kompetanse til smittesporing. Kommunene regner med at de så lenge de greier å begrense smitten til definerte miljøer og områder, så skal de kunne ha rimelig god kontroll. Skrekkscenariet er ukontrollert spredning.

Smittesporingsarbeidet har vært vanskeliggjort ved at flere i det muslimske miljøet vegrer seg med å uttale seg om hvem de har vært i kontakt med. Smittede er imidlertid forpliktet til å oppgi personer som de har vært i kontakt med. Hvis risiko for død er sannsynlig, kan vegring straffes med inntil 4 års fengsel. Dette er viktig kunnskap for de det gjelder.

Vi har tidligere uttrykt vår mening om at de som er ansvarlige for ulovlige arrangementer, blir anmeldt og stilt for retten. Da vil det som gjelder av regler og lover, ansvar og sanksjoner bli tydeliggjort. De ansvarlige vil få straff i forhold til de lovovertredelser de måtte bli dømt for.

Nå ser vi at 4 blir tiltalt i forbindelse med grottepartyet i Oslo. Samtidig anmelder Sarpsborg kommune ansvarlige i forbindelse med det muslimske arrangementet i Skjeberg. Dette gjelder brudd på smittevernloven og forhold som gjelder lokalet og bruk av dette!

Vi mener dette er riktige og helt nødvendige reaksjoner. Helsedirektoratet har et annet syn på det. De frykter at politianmeldelser vil kunne skremme folk fra å melde fra om smitteutbrudd. I stedet for å unnlate å bruke tilgjengelige sanksjonsmuligheter, må det i stedet være myndighetenes ansvar å klargjøre hvilke forpliktelser som gjelder, og hva som er myndighetenes sanksjoner om smittede vegrer seg for å oppgi smittekontakter.

– 4 år fengsel burde få noen og enhver til å tenke seg om!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter