Coronakrisen – Stå løpet ut, Erna!

Den 12. mars gjennomførte den norske regjering i samarbeid med det norske folk en omfattende nedstenging av det norske samfunn for å hindre spredning av Coronaviruset. Det har vært tiltak som har smertet, men som har virket. Vi har fått kontroll på smittespredningen og antall døde er i skrivende stund så lavt som 236. Skal vi legge smittetall og antall døde til grunn, er vi blant de landene som har greidd oss aller best.

Nå da vi har begynt å åpne landet igjen ved å fjerne smittebegrensende tiltak, er det et enormt press på statsminister Erna og hennes folk for å øke takten. Det er imidlertid om å ikke senke guarden for tidlig. Vi har Corona-banditten i kne, men han er på langt nær slått ut.

Det synes som mange av de som krever en hurtigere fjerning av smittebegrensende tiltak, har glemt hvorfor tiltakene ble innført!

Erna må vise styrke og stå imot. Det må holdes en forsvarlig takt i gjenåpningen av Norge.  Smittespredningen må holdes nede inntil en effektiv vaksine blir tilgjengelig for massevaksinasjon av befolkningen. Først da kan Corona-banditten være slått ut!

Det som blir en spesiell utfordring for Erna og hennes mannskap, er å holde motivasjonen hos folk flest oppe slik at de fortsatt vil være like lojale overfor de til enhver tid gjeldende smittebegrensende bestemmelser.

Et nylig besøk på Østfold Sykehus, Kalnes beroliget oss. Der var satt opp kontrollstasjoner utenfor sykehuset. Ingen slapp inn uten å ha redegjort for sine personalia, Coronastatus og grunn for besøket. Min kone som var så vennlig å være med meg, slapp ikke inn i Sykehuset. Den dagen var det for øvrig ingen Coronabesmittede innlagt på sykehuset!

Innreiseforbudene mellom de nordiske landene er i ferd med å bli avviklet. Det ser ut som vi enkelt kommer til enighet med Island. Danmark og Finland som ser ut til å ha kontroll med smittespredningen nesten på vårt nivå. Det blir inngått bilaterale avtaler med hver enkelt land.

Svenskene er dyktig fornærmet for at vi ikke er klare for en avtale med dem. Hvorfor skulle vi åpne vår grense mot Sverige, hvor de absolutt ikke har kontroll på smittespredningen. En åpning av grensen mot Sverige nå, ville innebære en åpenbar risiko for smitteimport som vi gjerne kan være foruten. Smittespredningen er 10 ganger høyere i Sverige enn i Norge. I Sverige skal det nå være over 5.000 Corona-døde mens vi i Norge altså har bare 236.

I tidligere innlegg har vi beskrevet forskjellen mellom den norske og den svenske strategien. I Sverige har de satset på at en spredning av Coronaviruset etter hvert vil utvikle en flokkimmunitet hos befolkningen. Nylige undersøkelser viser at bare en brøkdel av befolkningen har utviklet immunitet. I Stockholm er det 7,3% som har utviklet antistoffer. Skulle det monne, måtte man minst vært oppe i 50%. Skulle man være på den «sikre» siden måtte man opp til 80 – 90%!

I Norge er Corona-pandemien en sak som har aller høyeste prioritet. Den har vært ledet av regjering og Storting og de fremste ledere av berørte departementer – altså et statsanliggende.

I Sverige har de gitt ansvaret til en allvitende smittekspert som med klippetro på sin strategi kjører sitt eget løp uansett hvor katastrofale resultatene er. Nå går det riktige veien skal han ha sagt, på et tidspunkt det kunne se ut som den skyhøye smittespredningen hadde kulminert. Det var på samme tidspunkt at det synes klart at de hadde passert de ovenfor nevnte 5.000 Corona-døde!

Vi har sett at svenskenes statsminister utrykker forferdelse, men vi har så langt ikke sett at han griper inn og tar kontroll over prosessen. Med forbehold om at vi ikke har all relevant informasjon – passiviteten er uforståelig!

Kan det virkelig være slik at smitteeksperten får beholde ansvaret?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter