Coronapandemien – forskjellige strategier!

Kampen mot Coronaviruset er internasjonal. Utfordringene er stort sett sammenfallende i alle land, men angrepsmåten er forskjellige. Det er i hovedsak to strategier:

  1. Begrense smittespredningen ved å redusere kontakten mellom mennesker. Utvikle vaksine og iverksette massevaksinering av folk derved å gjøre slutt på Coronaviruset.
  2. La smitten få lov til å bre seg i befolkningen for derved å la det utvikle seg en gruppeimmunitet.

Hvis vi ser på de skandinaviske land, så har Danmark, Finland og Norge i hovedtrekk valgt  strategi 1. De har således greidd å få god kontroll på smittespredningen. Hvis vi ser på antall registrerte dødsfall, så har Danmark 561, Finland 306 og Norge 234. Sverige har 3925 hvilket er 17 ganger mer enn det Norge har. Selv om vi justerer for at Sverige har flere innbyggere enn de andre landene, så er avstanden enorm!

Sverige har valgt strategi 2. – de avstår fra drastiske smittehindrene tiltak og lar folk i stor grad beholde sin bevegelsesfrihet. Folk flest i Sverige er fornøyd med denne strategien – de som ikke er smittet! Smittegeneralen i Sverige kan få rett i at de vil stå sterkere enn de andre skandinaviske landene, etter at pandemien har gjort sitt, på grunn av den gruppeimmuniteten som vil være opparbeidet. Prisen for dette ser imidlertid ut til å være enorm – de 3925 døde.

Tallene er oppdatert den 22. mai.

Smittegeneralen har så lang fått gjennomføre sin strategi uhemmet, og folk flest i Sverige, altså de som ikke er smittet, er som nevnt, godt fornøyd! Vi kan ikke si annet enn at strategien svenskene har valg, rett og slett er kynisk.

USA, Storbritannia og Brasil har det til felles at de har høyrepopulistiske statsledere med sin egen strategi. De har ikke lagt seg i selen for å bekjempe Coronaviruset. Herrene Trump, Johnsen og Bolenaros har heller fungert som bremseklosser ved å bagatellisere den trusselen viruset innebærer og latterliggjort bestrebelsene på å begrense smitten og omfanget av pandemien. De tar ikke til seg fakta om viruset som er vitenskapelig bevist. Trump har dessuten tillagt seg vanen å avvise enhver informasjon som er ubehagelig for ham ved å påstå at det er «fake news».

Når Trumps smittevernsjef advarer ham mot en for tidlig oppheving av smittehindrende tiltak, avviser Trump advarselen. Neste som må gå er nok smittevernsjefen! Det er ille for Trump og USA, når landet allerede har 84.135 Corona døde –  langt flere enn USA sitt tap i  hele Vietnam-krigen. For Trump er det viktig å få i gang U.S.A igjen og få økonomien på riktig spor. Dette er hans sjanse til å bli gjenvalgt som president. Hvis han fjerner smittehindrende tiltak for tidlig, kan dette blir riktig stygt!

U.K. sin statsminister Boris Johnsen opptrådde innledningsvis som en europeisk utgave av Donald Trump. Men så ble han smittet av Coronaviruset og alvorlig syk. Tilbake etter  et lengre sykehusopphold, bruker han nå all sin energi for å følge opp at de smittehindrende tiltakene fungerer og at de ikke avvikles for tidlig. Britene har fått betale en høy pris for at de kom alt for sent i gang med smittebegrensningen – 33.264 døde!

Når Brasils president Bolsonaro blir konfrontert med at Brasil har 13.240 Corona-døde, svarer han: «Og hva så?» Så kynisk og nonsjalant går det altså an for en president å være!

Det var lenge varslet av vitenskapsmenn at det kom til å komme en ny pandemi før eller senere. Da den kom, var det likevel nærmest som en overraskelse. Beredskapen var ikke god hverken i Norge eller andre land.

Når det er først er sagt, skal det også sies at den norske regjering så vel som helsevesen har gjort en jobb det står respekt av.  De har modig innført en rekke drastiske smittehindrende tiltak som de har fått folk med seg på. Dugnad heter det visst.

Nå når vi går over i neste fase med gjenåpning av Norge, er det viktig at de har mot og kraft til å stå imot forskjellige krav de blir møtt med. Gjenåpningen må skje i full kontroll med riktige prioriteringer og riktig rekkefølge.

Så vil vi minne om 1950-årene da polio herjet og spredde forskrekkelse, død og invaliditet over hele landet. Da vaksinen omsider kom og massevaksineringen ble gjennomført – så var det over og ut med polioen!

Vi håper på en reprise og krysser fingrene!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter