Coronatiltak à la carte?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Regjeringen har en plan for å gjenåpne Norge, forsiktig og skrittvis under full kontroll. Planen de har lagt opp synes vel gjennomtenkt og gjennomførbar. Åpne områder med smittebegrensning under et definert måltall. En utfordring er at det innenfor et definert område, kan være vidt forskjellig smittespredning.

Presset på regjeringen fra forskjellige hold er enormt. Den blir stadig møtt med krav om individuelle tilpasninger av tiltak, og hurtigere gjenåpning. Coronatiltak à la carte – kan det være gjennomførbart?

Vi har i tidligere innlegg i SENIORAVISA pekt på at gjenåpning ikke er det viktigste, men heller at vi beholder nødvendige, effektive smittebegrensningstiltak, og kontroll over gjenåpnings-prosessen. Vi håper regjeringen er tro på sin plan og at dem har styrke til å gjennomføre den. Så langt har regjeringens smittebegrensningstiltak virket etter hensikten med gode resultater!

Vi forstår at våre venner i Strømstad har det vondt, og at de mener de får ta en uforholdsmessig stor del av regningen. Ordføreren i Strømstad peker på at kommunen har meget beskjeden smittespredning, i motsetning til hele fylket, Västre Götaland. Det er Gøteborg som trekker opp! Ordføreren hevder at det vil gå riktig ille med næringslivet i kommunen om ikke grensen mot Norge åpnes igjen. Ellers vil de være helt avhengig av at regjeringens støttetiltak opprettholdes. Ordføreren synes det er helt urimelig at Strømstad skal ta smellen fordi det er høy smittespredning i Gøteborg! Han synes Strømstad med sin lave smittespredning, burde få unntak fra de norske reglene,

Lokalene i det gigantiske kjøpesenteret på Nordby står tomme. Kjøpesenteret er bygget helt og holdent på grensehandel. Når nordmennene sluttet å komme, forsvant 96 % av omsetningen. Det er ikke vanskelig å forstå et senterlederne på Nordby slutter seg til ordføreren i Strømstad sitt ønske om unntak fra de norske reglene.

I Aftenposten tirsdag 7. juli leser vi om Sp lederen Trygve Slangsvold Vedum sine krav om en langt større tilpasning til lokale forhold. Dette ville innebære ulike smittetiltak i ulike deler av Norge. Hvilket «lappeteppe» ville ikke det bli!

Det ville bli en uoversiktlig løsning, vanskelig å vedlikeholde og helt håpløst å administrere.

Dette tror vi SP lederen også ser. Han ser vel heller dette som en sak å slå politisk mynt på!

Vi har ingen som helst tro på «Coronatiltak – À la carte»!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter