Coronavaksine – begynnelsen på slutten?

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Forskere over hele verden har jobbet intens i et kappløp for å få frem effektiv vaksine mot Corona-viruset. Mot alle forutsetninger har de i rekordfart greidd å utvikle flere vaksiner som skal være klare for godkjenning. Russerne tjuvstartet med vaksinering basert på deres egen «Putin-vaksine».
Etter hvert som nye vaksiner blir godkjent, kommer også vi og andre land etter. Rett over nytt år skal vaksineringen starte!

Vi står ved en skillelinje, men det vi ikke er sikre på er om det er «slutten på begynnelsen» eller om det er «begynnelsen på slutten».
Vi har levd med Corona-begrensninger i 10 måneder, og det er å forstå at folk begynner å bli trette.
Det som synes sikkert er imidlertid at vi kommer til å slite med Corona-viruset i lang tid, selv etter at massevaksinasjon er gjennomført.

Vi kom oss meget bra gjennom den første fase av pandemien. Våre myndigheter reagerte raskt, fikk på plass en rekke smittebegrensende tiltak og gjennomførte en meget god informasjon til befolkningen som lojalt stilte opp. På denne måte fikk vi hurtig kontroll på smittespredningen.

Vi advarte mot for tidlig «gjenåpning» av landet, men det var akkurat det som skjedde. Vi åpnet landet samtidig med at praktisk talt alle land i Europa gjorde det samme. Det måtte gå galt. Corona-banditten kom på offensiven igjen.

Det ser nå ut som en rekke land fullstendig har mistet kontroll på smittespredningen. Nå er helsevesenet i flere land i ferd på å kollapse – kapasiteten til å behandle alle smittetilfellene blir for liten og helsepersonalet slites ut.

Resultatene er forferdelige. Se dødstallene for noen land:

  • U.S.A
275.000
  • Italia
58.000
  • Brasil
175.000
  • Frankrike
55.000
  • U.K.
60.000
  • Sverige
7.000

275.000 døde i U.S.A. er flere enn de amerikanske soldater som døde i den 8 år lange Vietnamkrigen. Når man tar befolkningsstørrelsen i betraktning så er Sveriges dødstall nesten på linje med det de har i U.S.A.

I det store Corona-havet er det noen få øyer som ligger på et særskilt lavt nivå. Vi kan nevne Norge, Finland og Irland. Disse må ha gjort noe riktigere enn andre land. Forskjellen fra våre 350 dødsfall til svenskenes 7.000 er enorm. Den er 20 ganger større!

En forskjell fra hva vi gjorde, er at lederne for enkelte land alt for sent forsto, eller de ikke ville forstå, hvilke dimensjoner pandemien representerte, og hvor dødelig den kan være. President Trump avfeiet Coronaen som en mild, ufarlig influensa, Brasils president Bolsonaro synes ikke befolkningen skulle opptre som pyser, og statsministeren i U.K. Boris Johnsen, fremstår som en dårlig kloning av president Trump. I Sverige fikk smitteeksperten Anders Tegnell være sjef helt til statsminister Stefan Løwen endelig forsto hvor katastrofalt galt det har gått i Sverige!

Omtrent samtidig med at vaksinene blir introdusert har vi fått en hurtigtest som gjør smittesporingen mer effektiv – svar i løpet av 15 minutter.

De vaksinene som blir tilgjengelig for oss rett over nyttår, skal være meget effektive. De skal fungere i 95 av 100 tilfeller. Det vi så langt vet lite om, er hvor lenge vaksinen vil vare. Vil revaksinering bli nødvendig og i så fall hvor ofte. Vil massevaksinasjon føre til at det dannes tilstrekkelig flokkimmunitet i befolkningen. Og hvor lenge må vi regne med å måtte leve med Corona-banditten og smittebegrensende tiltak.

Vi har noen akilleshæler.

  • Sykehjem, sykehus med mange eldre beboere
  • Helsepersonell som har deltidsjobber på flere steder, drar med seg smitte
  • Tettboende innvandrere med dårlig språkforståelse

Vi vet ikke helt hva vi skal tro om den nærmeste tiden. I land rundt oss er smittesituasjonen helt ute av kontroll. Hos oss sier myndighetene at smitten flater ut, men at smittetrykket fortsatt er for høyt! Dette innebærer uvisshet om våre tiltenkte temamøter i første kvartal til neste år. Vi kommer ikke til å ta noen som helst risiko for våre møte deltagere som alle er i risikogruppe på grunn av alder!

Vi håper det er «begynnelsen på slutten» vi nå ser!

  1. desember 2020

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter