Coronaviruset- flokkimmunitet til hvilken pris?

Også på Facebook – Trykk på overskriften eller bildet og se hele innlegget!

 

I forrige utgave av SENIORAVISA, den 25. mai, skrev vi om forskjellige strategier som blir anvendt for å bekjempe Coronaviruset. Vi hadde egentlig tenkt å la det bli med det, men det er et forhold som er underkommunisert som vi synes er verd en tilleggskommentar.

I Norge er det regjeringen med Erna Solberg og hennes ministre som har fått stå frem og informere det norske folk. Dette har gitt saken tyngde og forståelse, og fått det norske folk til lojalt å slutte opp om regjeringens tiltak. Resultatet er formidabelt. Vi har greidd å stoppe smittespredningen og holde dødstallene på et lavt nivå. Vi er blant «de beste i klassen!»

«Jeg ville aldri overlatt ansvaret for denne oppgaven til en «smitteansvarlig» slik de har gjort det i Sverige», sier Erna Solberg.  Der kan det se ut som alt ansvar ligger på statsepedemiolog Anders Tegnell! Den svenske statsministeren og regjeringsmedlemmer har kun sporadisk vist seg frem i TV-ruten. Anders Tegnell har i kraft av sin fagkompetanse uhindret fått gjennomføre sin strategi – å la Corunaviruset få spre seg for at det skal utvikles en flokkimmunitet!

Når man ser på resultatene, er det uforståelig at Anders Tegnell har fått beholde ansvaret! Sverige er det landet i verden som har høyest antall Corona-døde i forhold til folketallet. Vi kan stille dette i et nærliggende perspektiv. Våre nærmeste naboer i Västra Götalands län, et relativt tynt befolket svensk fylke, er det registrert ikke mindre enn 428 Corona-dødsfall. I hele Norge hadde man på samme tid 229. Verd til ettertanke!

Det er ikke usannsynlig at Anders Tegnell vil lykkes i sin strategi å la viruset får spre seg slik at de utvikles en flokkimmunnitet! Men til hvilken pris? Det er dette som underkommuniseres! Prisen var pr. 14. mai 3925 Corona-døde svensker!

De som opparbeider seg immunitet, vil kunne ha motstandskraft mot nye angrep av Coronaviruset. På slikt tidspunkt vil sannsynligvis alle vi andre ha tilgang til effektive vaksiner.

Det er forståelig at svensker flest sier seg fornøyd med å slippe smittebegrensende tiltak vi må finne oss i. Svensker flest blir jo ikke direkte berørt! Det er for sent å spørre de 5118 som er registrert som Corona-døde, men det gikk jo an å spørre deres pårørende hva de synes. Vi tror applausen uteblir!

Med fare for å bli beskyldt for å være hovmodige – stakkars svensker!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter