Coronaviruset – Gjenåpning ikke det viktigste!

– Trykk på overskriften, bildet, eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Nå er man i ferd med å fjerne smittebegrensningene for Coronaviruset over nesten hele Europa. Man kan få det inntrykk at dette er det aller viktigste. Men slik er det jo ikke. Vi har ikke fjernet Coronaviruset, vi bare holder det i sjakk samtidig som vi har redusert smittespredningen. Kampen mot viruset har bare så vidt begynt.
Det aller viktigste for oss er å opprettholde kontroll og nødvendige smittebegrensende tiltak og folks lojalitet overfor disse. Det er et konstant press på våre myndigheter for å fjerne flere smittebegrensende tiltak. Samtidig er det en fare for at folk kan få inntrykk av at «det nå er over» og at deres lojalitet svekkes.

Våre myndigheter har gjort det aller meste riktig og folk har lojalt stilt opp. Suksessen er vel dokumentert gjennom lave smittetall og relativt få dødsfall. Målet nå er å åpne Norge langsomt og kontrollert for å unngå ny smittespredning – vi vil ikke risikere å tape noe av det vi har vunnet. Et lite, unødvendig feilskritt, var åpningen av Gotland, men det er nå behørig rettet opp igjen.  Se gjerne innlegg i SENIORAVISA den 22. juni «Dette forstår vi ikke – Coronaåpning av Gotland»

Vi har forståelse for de bransjer som er mest utsatt, men håper at de hjelpetiltak myndighetene har iverksatt, vil hjelpe de fleste gjennom krisen. Samtidig håper vi at de som er permitterte kommer tilbake i jobb snarest mulig.

Svenske grensehandlere har fått tidenes sjokk. Norge stengte grensen og nesten alle kundene ble borte over natten. Ordføreren i Strømstad har anmodet Norge om å åpne grensen slik at de kan få kundene tilbake. Dette er ikke forenlig med vårt mål om å forhindre smittespredning. Som kjent er Sverige blant de land som har aller flest smittede. Hvis svenske grensehandlere må ha hjelp for å komme helskinnet gjennom krisen, må hjelpen søkes hos de svenske myndigheter. Det er deres feilslåtte strategi det svenske folket nå betaler for!

Flere eksperter har advart mot den gjenåpning av Europa som nå iverksettes. De mener at fjerningen av smittebegrensende tiltak kommer alt for tidlig. Det synes nå som de får sørgelig rett. Smittespredningen øker umiddelbart over hele Europa! Alarmklokkene ringer!

Enda mer alarmerende er situasjonen i USA. Der har de en president som kun har en ting for øye – hans mulighet til å bli gjenvalgt som president. Derfor vil han for enhver pris ha næringslivet i gang igjen så fort som overhode mulig og han støtter åpent enhver illojalitet overfor innførte smittebegrensende tiltak.

Resultatet er katastrofalt. USA har det høyeste dødstallet i verden. Det er noen meget få av statene som har rimelig kontroll på smittespredningen, mens de aller fleste statene har en sterk økning av smittespredningen. Det verste tilfellet er Texas hvor smittespredningen synes å være helt ute av kontroll!

Vi sier igjen som Churchill: «Dette er ikke slutten. Det er ikke en gang begynnelsen på slutten. Det kan være slutten på begynnelsen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter