Coronaviruset – gjenåpning med høy, kalkulert risiko!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Den 15. juli kom det mange har ventet på, privatpersoner så vel som næringsliv, avslutning av smittebegrensende tiltak og gjenåpning av Norge. Gjenåpningen innebærer at nordmenn kan reise til de fleste land i Europa, og innbyggere i disse landene kan reise til Norge! De landene som er unntatt er Sverige, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria Portugal og Luxemburg. Fortsatt stengte grenser!

De norske myndighetenes valg er gjort med grunnlag i objektive kriterier og fungerer sannsynligvis i hovedsak etter hensikten. Men det er jo samtidig en mulighet for at det er blitt for meget matematikk og for lite skjønn! Vi ville trodd land som Italia, Spania, Belgia og England fortsatt ville være «risikoland».

Vi er av mange grunner redd for at de norske myndighetene åpner for tidlig. Coronaviruset er fortsatt på sterk fremgang verden rundt og toppen er enda ikke nådd. Samtidig har land som trodde de hadde kontroll fått oppleve at de har vært nødt til å stenge igjen. USA har den senere tid hatt over 66.000 nye smittetilfeller pr. dag. Brasil følger tett etter, og så er det grunn til å følge med på hva som skjer i tettbefolkede utviklingsland som f.eks. India.

Dette er ikke slutt – vi har bare sett begynnelsen. Slutten vil vi kunne skimte først den dagen vi har effektiv vaksine tilgjengelig klar for massevaksinasjon av befolkningen.

WHO (verdens helseorganisasjon) deler vår bekymring om for tidlig åpning. De understreker at spredningen av viruset fortsatt er på full gang – og at dette er en pandemi. Noe som gjelder befolkningen over hele verden. De sier at er det noen gang vi har trengt et internasjonalt samarbeid, så er det nå. Det ser ikke ut som om alle land forstått dette. At USA i denne situasjonen trekker seg fra WHO er kritisk.

Her hjemme uttrykker sykepleieforbundet sin bekymring. De er av den oppfatning at gjenåpningen av Norge skjer for tidlig. De viser blant annet til at vi går inn i en feriesesong hvor sykehus og sykehjem tar inn mange vikarer som vil trenge grundig opplæring i smittebehandling!

Norske myndigheter understreker at gjenåpningen av Norge ikke innebærer noen form for anmodning om å reise. Tvert om! De sier at man bare bør gjennomføre reiser som er nødvendige. Reglene for smittebegrensning gjelder som før.

Vårt inntrykk er at alt for mange tror at løpet nå er kjørt. Våre gode resultater med smittebegrensning kan være en grunn til dette. Når vi nå åpner Norge igjen, opplever vi det som skremmende at halvparten av befolkningen har til hensikt å feriere i utlandet i år. Det ser ut som de har forstått lite og misforstått mye. Folk synes mer engstelige for å bli utsatt for karantene enn for å bli smittet!

Det viktigste kan ikke være at alle skal kunne feriere utenlands hvis de vil, men at tiltakene for smittebegrensning fortsatt er effektive, og at vi holder Coronabanditten i kne!

Den store skrekken for norske myndigheter er at de blir nødt til å stenge Norge ned igjen på grunn av negativ utvikling av smittespredningen.

La oss derfor fortsatt være lojale mot tiltakene for smittebegrensning og håpe at vi unngår ny nedstenging!

Løpet er på langt nær kjørt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter